2014-07-27 13:21:51

Jeruzalės lotynų patriarchas prašo padėti Šventosios Žemės krikščionims


Šiomis dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankosi Šventosios Žemės lotynų apeigų katalikų bendruomenės vadovas Jeruzalės patriarchas Fouad Twal. Baltuosiuose Rūmuose jį priėmė JAV prezidentūros vadovas ir vienas iš prezidento patarėjų. Patriarcho vizito programoje taip pat susitikimai su JAV Kongreso nariais ir su Katalikų Bažnyčios vadovais.

Šventosios Žemės Bažnyčiai reikia pagalbos - visokeriopos, ne tik materialinės paramos. Šiuo metu vykstantis konfliktas, nuo kurio nukenčia visų pirma Gazos gyventojai, paliečia visus Šventosios Žemės gyventojus. Krikščionis arabus, kurie ir šiaip gyvena sunkiomis sąlygomis, dabartinė įtampa ypatingai slegia. Patriarchas atkreipė dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria Jeruzalėje gyvenantys palestiniečiai krikščionys. Jeruzalėje gali gyventi tik tie arabų tautybės žmonės, kurie nuo seno yra deklaravę šiame mieste savo pastovią gyvenamą vietą. Kitur gyvenantys arabai neturi teisės apsigyventi Jeruzalėje net ir tuo atveju kai susituokia su jeruzaliečiu. Be to, ypač dabar, labai suvaržyta judėjimo laisvė.

Šv. Jokūbo vikariato vadovas t. David Neuhaus SJ įspėja prieš pavojų pavojų, kad dabartinis konfliktas gali supriešinti Šventosios Žemės krikščionis. Jeruzalės lotynų patriarchato bendruomenei priklauso ne tik palestiniečiai katalikai, kurių yra dauguma, bet ir bet ir maža hebrajiškai besimeldžiančių katalikų bendruomenė. Ypač dabar, kai smarkiai išaugo įtampa tarp žydų ir arabų, tas pats susipriešinimas kelia grėsmę ir tautiniu požiūriu nevienalytės vietinės katalikų bendruomenės vienybei. Ypač šią valandą reikia didesnio katalikų susiklausymo, reikia ir pranašiško ekumenizmo, kuris padėtų Šventosios Žemės krikščionims išlikti vieningiems, - sakė t. Neuhaus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.