2014-07-28 16:52:17

Metai nuo jėzuito t. Paolo Dall‘Oglio pagrobimo Sirijoje


Sirijoje prieš metus liepos 27 dieną buvo pagrobtas jėzuitas kunigas, t. Paolo Dall‘Oglio. 59 metų jėzuitą Rakos mieste šiaurės Sirijoje pagrobė islamistų grupuotė bendradarbiaujanti su Al Qaedos teroristine organizacija. t. Paolo Dall‘Oglio, Sirijoje pragyvenęs daugiau kaip tris dešimtmečius, vadovavo sirų monastinei bendruomenei Mar Musa vienuolyne, siekiančiai palaikyti ir ugdyti sirų katalikų ir ortodoksų gerus abipusius ryšius. Vienuolis domėjosi taip pat katalikų Bažnyčios ir islamo pasaulio santykiais, mokė, jog krikščionys musulmonus turi ne tik toleruoti, bet ir mylėti. Siriją valdantieji ilgainiui ėmė nepalankiai vertinti jėzuito veiklą Sirijoje, grasino išprašymu kai vadinamojo arabų pavasario vedimi žmonės ėjo į aikštes reikalauti politinių ir visuomeninių permainų 2011 metais, galop jėzuitų tėvas buvo paskelbtas nepageidaujamu asmeniu ir turėjo išvykti. Trumpai apsistojęs vienuolyne šiaurės Irake vadinamajame irakietiškajame Kurdistane, t. Paolo Dall‘Oglio sugrįžo į Sirija norėdamas atsidėti krikščionių ir musulmonų taikos ugdymui.

Per pastaruosius metus jėzuito pagrobimas buvo dažnai komentuojamas spaudoje, jo likimu rūpinosi tiek italų politinės ir religinės institucijos, tiek Vatikanas ir jėzuitų kurija. Būta daug įvairių ir prieštaringų spėliojimų apie kunigo likimą. Pasak arabiško internetinio laikraščio TahrirSy, kunigą keletą dienų po pagrobimo nužudė ISIS, Irako ir Sirijos Islamistinės Valstybės kovotojas, tačiau Italijos institucijos to nei patvirtino, nei paneigė. Vėliau pasirodė spėliojimai Libano spaudoje, jog kunigas gyvas, jį neva aplankė italų pareigūnai ir kad jo išlaisvinimas susijęs su dviejų Sirijoje pagrobtų ortodoksų vyskupų išlaisvinimu. Abu Sirų vyskupai, Aleppo ganytojai Yuhanna Ibrahim ir Buloss al-Yaziji, buvo pagrobti praėjusių metų balandžio mėnesį. Jų likimas toliau nežinomas. Beje, italų institucijos, pastarojo pranešimo įžiebtą viltį užgesino visus spėliojimus paneigdamos kaip niekuo nepagrįstus. Kunigo artimieji suėjus devyniems mėnesiam nuo pagrobimo viešu pareiškimu paprašė tų, kurie t. Paolo Dall‘Oglio laiko belaisviu leisti jam sugrįžti į laisvę ir pas savuosius, o institucijų, kad toliau dėtų pastangas, kad tai galėtų įvykti.

Popiežius Pranciškus, prieš metus liepos 31 dieną lankydamasis Švenčiausiojo Jėzaus vardo (Chiesa di Gesù) bažnyčioje Romoje, kurioje palaidotas jėzuitų steigėjas šv. Ignacas Lojola, kalboje jėzuitų bendruomenei paliudijo artumą su pagrobtu vienuoliu, užtikrino, jog prisimena t. Paolo. Šventojo Sosto spaudos salės direktorius, taip pat jėzuitas t. Federico Lombardi ne kartą yra sakęs, jog popiežiui labai rūpi pagrobto t. Paolo Dall‘Oglio likimas ir kad jis yra informuojamas apie Italijos užsienio reikalų ministerijos tyrimą tiek per Apaštališkąją nunciatūrą Damaske, tiek per jėzuitų kuriją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.