2014-07-23 17:55:34

Heliga Birgittas dag firas i Birgittahuset i Rom. Moder Elisa talar om helgonets betydelse för oss idag


(23.07.2014)Mitt i Rom på Farnesetorget ligger den heliga Birgittas kyrka och Birgittahuset där Birgittinerordens romerska gren grundades av den saligförklarade Elisabeth Hesselblad 1911 i just det hus där den heliga Birgitta levde i många år från mitten av 1300-talet och avled 1373.

Birgittahuset har ett gästhem där nunnorna tar emot många gäster från Sverige men även från alla världens länder. Bland husets flera kapell finns Birgittarummet där den heliga Birgitta dog och där flera delar är intakta sedan hennes död och där helgonets reliker förvaras. Just idag den 23 juli, då vi firar Sveriges, Europas och alla mödrars skyddshelgon är rummen öppna för alla besökare hela dagen.

Vi talade med moder Elisa om denna dag som firas med tre mässor i den heliga Birgittas kyrka. Lyssna här: RealAudioMP3

Vilket är den heliga Birgittas viktigaste budskap till världen idag?

”Sverige kan vara stolt över att ha gett kyrkan två stora kvinnor, den heliga Birgitta på sin tid och moder Elisabeth i vår tid. Två storartade kvinnor och två stora personligheter som har vetat att arbeta med intensitet, kärlek och tro för kyrkan och särskilt, för enhet. Birgitta, på sin tid, för enhet i kyrkan med påven långt från Rom, när hon arbetade och bad i detta hus för att påven skulle komma tillbaka och missionen som hon lämnat över till oss försöker vi ödmjukt föra vidare idag, genom att be för påven och en enhet med alla kristna - särskilt just idag i vårt Europa med så många förföljda för sin tro - och även missionen för modersgestalten.”

”Den helige Johannes Paulus II nominerade henne Europas skyddshelgon och samtidigt profetissa för den nya tiden – det är verkligen så, hon är aktuell! Jag tänkte på det idag, när man ser alla dessa människor som var i kyrkan nu på morgonen som kommer och besöker rummen... Denna kvinna med så stor andlighet som ännu idag lockar dessa enkla, ödmjuka och fattiga personer här Rom att besöka henne och minnas hennes moderskap, hennes kristna modersgestalt och hur hon uppfostrade sin familj. I dag befinner vi oss i en kris -Europa är i en stor ekonomisk kris, men framförallt i en kris - för våra traditionella kristna värden. Vi måste utgå från Birgittas fred, enhet och harmoni för att freden och ron ska nå alla hjärtan i hela världen.”

”Vi är stolta över att Sverige har gett oss dessa stora förebilder och vi fortsätter att föra vidare Birgittas mission, som på hennes tid handlade om att få påven tillbaka till Rom, tillsammans med hennes alla unika egenskaper, och moder Elisabeths mission, Elisabeth som den helige Johannes Paulus II kallade den andra Birgitta, Birgitta av vår tid. Så för oss är det en viktig mission, som dessa stora kvinnor har lämnat över genom sina andliga liv, som innebär mycket arbete och stort ansvar – att arbeta hårt för kyrkan och för kristen enhet. Så det är det jag ville säga: att alla, och inte bara de fattiga och enkla, lyssnar på Birgittas budskap idag. Birgitta var också en stor politiker av sin tid och även i den situation som Europa befinner sig i idag är hon en beskyddare, samtidigt som hon är kvinnan som man kan stödja sig på för att föra vidare freden och ron för denna enhet i Europa men även i hela världen.”

Vad kan Sverige tillföra allt detta arbete?

”Sverige samarbetar också för enheten. Om vi bara tänker på vad Sverige gör för flyktingarna och immigranterna: som med stor soldaritet tar emot, och alltid håller dörrarna öppna för att ta emot, dessa bröder och systrar. Detta är ett viktigt bidrag som Sverige ger för enheten och för freden i världen. Sverige är ett mycket solidariskt land!”

Vill du hälsa direkt till våra svenska och skandinaviska lyssnare?

”Vi är väldigt stolta och glada när vi får träffa våra svenska bröder och systrar och ni ska veta att precis som Birgitta tog emot alla pilgrimer som kom från Sverige till Rom fortsätter vi med den missionen. Våra hus är öppna för er alla och ni är alltid välkomna till ert hus, till er landsmaninnas Birgittas hem här på Farnesetorget. Välkomna! Även till moder Elisabeths grav här; Elisabeth som vi alla hoppas med påven Franciskus tillåtelse får ingå i skaran av helgon. Idag ber vi alla för honom och för alla svårigheter och för hans ämbete.”

Den heliga Birgittas bön

O Herre,
kom snart och lys upp natten.
Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.
Säg min själ att inget händer, utan att du tillåter det,
och att inget som du tillåter är tröstlöst.

O Jesus, Guds Son,
du som stod tyst inför dem som dömde dig,
håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala.
Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.
All the contents on this site are copyrighted ©.