2014-07-27 13:21:34

Sudane krikščionims nepalankus sprendimas


Sudano ministras religijų klausimams paskelbė, jog krašto vyriausybė krikščionims nebeleis statyti naujų bažnyčių. Pasak ministro Shalil Abdallah, dabar esančių bažnyčių skaičius yra pakankamas krikščionims aptarnauti po to, kai atsiskyrė Pietų Sudano Respublika 2011 metais. Įsakas sukėlė papiktinimą Sudano krikščionių bendruomenėse. Pasak Sudano bažnyčių tarybos sekretoriaus kun. Kori El Ramli, ministro pasisakymas prieštarauja 2005 metų laikinajai konstitucijai. Dvasininkas pareiškė, kad krikščionys Sudane tikrai sudaro mažumą, tačiau gali džiaugtis kulto laisve visai taip, kaip visas likęs Sudanas, bent jau iki tol, pažymėjo kunigas, kol krikščionys yra lygūs visiems kitiems Sudano piliečiams. Sudano bažnyčių tarybos sekretorius be to sukritikavo sprendimą, pagal kurį buvo nugriauta Kristaus Bažnyčia, pastatyta 1983 metais El Izba vietovėje ir aptarnaujanti Nubos etinę bendruomenę. NVO „Christian solidarity worldwide“ 2013 metų balandžio mėnesį paskelbtoje ataskaitoje nustatė, kad Sudane krikščionių suėmimas, įkalinimas ir deportavimas reikšmingai išaugo po 2012 metų gruodžio mėnesio. Raporte taip pat nurodyta, kad sistemingas Nubos ir kitų etninių genčių atstovų represavimas liudija apie Sudane valdžios atvirai tęsiamą gyventojų islamizaciją ir arabizaciją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.