2014-07-14 17:39:35

Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja


Vieno iš didžiausio italų dienraščio „Repubblica“ steigėjas, jau 90 metų sulaukęs Eugenio Scalfari, sekmadienį paskelbė straipsnį, kuriame pasakoja apie šiomis dienomis įvykusį jau trečiąjį jo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Susitikimas buvo asmeniškas.

Šis garsus italų žurnalistas taip pat deklaruoja esantis netikintis, bet trokštantis dialoguoti su religine pasaulėžiūra ir etika, ypač su krikščioniškąja. Šioje perspektyvoje jis yra parašęs daug straipsnių, daug apmąstymų. Jo įsteigtas dienraštis pasižymi nuoseklia pasaulietine orientacija.

Jo susitikimas su popiežiumi, pasakoja Eugenio Scalfari, vyko būtent kaip tikinčio ir netikinčio dialogas, kuris yra naudingas abiems. Pranciškui nebuvo itin svarbu, kad jis žurnalistas. Bet vis dėlto juo būdamas, anot Scalfari, jis paklausė popiežiaus apie dvi temas, kurios pastaruoju laiku buvo paminėtos Pranciškaus pasisakymuose ir turėjo didelių atgarsių pasaulio žiniasklaidoje, apie pedofiliją ir mafiją.

Pasak Eugenio Scalfari, savo žodžiais atpasakojusio Pranciškaus mintis, pakenkimas vaikui iš tiesų yra vienas iš baisiausių dalykų, kuriuos galima padaryti. Didžioji dalis pasibaisėtinų pedofilinių aktų įvyksta šeimų ar pažinčių rate, kai tai, priešingai, turėtų būti šventa aplinka, kurioje vaikas, o vėliau paauglys auga, mylimas, ir formuoja savo asmenybę. Ji turi būti auginamas tarsi gėlė, apsaugant nuo audrų, nuo parazitų, mokant jį svajoti ir tuo pat metu pažinti aplink esančią tikrovę. Čia ir tikėjimas yra sėkla, kuri skatina mąstyti kilniai ir kreipia link gėrio. Deja, dažnai taip nebėra. Atrodo, kad daug šeimų vaiko auklėjimo nebelaiko savo esminiu uždaviniu, yra panyrama į asmeninės sėkmės ieškojimą. Tai jau pakankamai bloga situacija. Ji tampa baisia, kai prie jos prisideda sugedimas, ydos ir vaiko išnaudojimas. Bažnyčia kovoja prieš šias ydas, prieš korupciją, kuri taip pat yra ir jos viduje. Žiūrint proporcijų, pedofilija Bažnyčios viduje yra labai nedidelės mažumos darbas, bet ir tai yra absoliučiai netoleruotina.

Popiežius taip pat patikslino savo žodžius apie gailestingumą. Viešpaties gailestingumas iš tiesų yra beribis, tačiau jo neapgausi. Jis iš tiesų tampa prikeliantis ir gelbstintis tik tada, kai yra lydimas nuoširdžios atgailos.

Kalbėdamas apie mafiją, pasak Scalfari, popiežius Pranciškus pripažino, kad jei pasmerkiami pavieniai nusikaltimai, trūksta viešo ir nuolatinio pačios mafijos pasmerkimo. Pirmasis, kuris tai padarė, nuvykęs į tas Italijos žemes, kuriose mafija itin įsikerojusi, buvo Jonas Paulius II, sutiktas, beje, gausiais plojimais. Jis (Pranciškus) nori, kad mafijos pasmerkimas būtų nuolatinis vyskupų ir kunigų lūpose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.