2014-07-14 17:25:29

Popiežius Pranciškus: kurti į žmogaus labui atgręžtą ekonomiką


Vatikane praėjusią savaitę įvyko tarptautinis simpoziumas, kurio tema buvo popiežiaus Pranciškaus kvietimas, išsakytas jo Apaštališkajame paraginime „Evangelii Gaudium“, sukurti vis labiau žmogaus labui tarnaujančią ekonomiką. Simpoziumas vyko už uždarų durų, dalyvavo maždaug septyniasdešimt prelegentų, atstovaujančių tarptautinėms institucijoms, universitetams, verslui ir pilietinei visuomenei. Dviejų dienų simpoziumą Socialinių Mokslų Akademijos būstinėje „Casina Pio IV“ surengė Popiežiškoji taryba „Teisingumas ir Taika“ ir Vatikano Valstybės sekretoriatas.

Šeštadienio vakarą su simpoziumo dalyviais susitiko popiežius Pranciškus, kuris su jais pavakarieniavo Socialinių Mokslų Akademijos būstinėje. Vakarienės metu popiežius pasakė trumpą kalbą. Šventasis Tėvas labai pasidžiaugė simpoziumo darbais, pažymėjo, kaip svarbu konkrečiai apie nūdieną susimąstyti, be baimės, išmintingai. Tai yra tarnystė, pridūrė popiežius.

Pranciškus pasidalijo savo mintimis apie vadinamąjį antropologinį redukcionizmą, kai per tam tikrus procesus, žmonija neteka žmoniškumo savybių, pavirsta įrankiu, tarnaujančiu socialinėms-ekonominėms sistemoms, kuriose viešpatauja nelygybė. Įvyksta taip, kad žmogaus reikia, kol jis naudingas, o kai nebėra naudos – jis atmetamas, įsiviešpatauja atmetimo kultūra. Atmetama visa tai, kas netarnauja sistemai, nes centre jau nebėra žmogus. Kai žmogus nėra centre, į centrą patenka kažkas kito ir tuomet žmogus tarnauja tam „kitam“ (daiktui). Reikia žmogų išgelbėti, sugražinant jam centrinę vietą, kad būtų visuomenės, idėjų ir mąstymo dėmesio centre. Tai gražus darbas ir jūs jį dirbate, pažymėjo popiežius simpoziumo dalyviams.

Popiežius pakartojo tai, ką jau nekartą yra sakęs apie atmetimo kultūros įsiviešpatavimo pasekmes: Atmetami kūdikiai, kaip tai liudija Europos prieaugis; atmetami senoliai, nes nebenaudingi. O dabar atmetama ir ištisa jaunimo karta, o tai jau labai rimta, sakė popiežius Pranciškus paminėdamas statistinius duomenis, pagal kuriuos 75 milijonai jaunuolių, jaunesnių nei 25 metų, neturi darbo. Tai jaunuoliai, kurie nei studijuoja, nei dirba. Nestudijuoja, nes neturi galimybių, nedirba nes nėra darbo! Tai dar vienas „atmetimas“. Kokio dar turėsime sulaukti „atmetimo“? Susitvardykime, prašau jūsų! Žmogus – visatos karalius! Gelbėjime jį, sugražinkime jį į mūsų rūpesčio ir dėmesio centrą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.