2014-07-12 17:27:04

Wenezuela: biskupi apelują o uwolnienie więźniów politycznych


Konferencja Episkopatu Wenezueli (CEV) zaapelowała o „akt łaski” dla osób uważanych powszechnie za więźniów politycznych, a także o uwolnienie studentów aresztowanych podczas trwających w tym kraju od lutego antyrządowych protestów. Według biskupów aktualny stan „kryminalizuje protesty” i „upolitycznia wymiar sprawiedliwości”. „Praca duszpasterzy zakłada, by być pomostem do zbliżenia przeciwników i budowy pojednania naszego narodu, podzielonego przez ideologie i typy mentalności”. Takie między innymi słowa znajdujemy w dokumencie wydanym po zakończeniu zebrania plenarnego wenezuelskiego episkopatu.

Zdaniem hierarchów trudna sytuacja, w jakiej znalazła się Wenezuela, związana zwłaszcza z wszechobecną przemocą, rozlicznymi brakami i stałym wzrostem kosztów życia, jeszcze się pogarsza. Jest to skutek narzucenia przez rząd „totalitarnego modelu politycznego oraz silnie zideologizowanego i scentralizowanego sytemu edukacji”. Tamtejsi biskupi podkreślają, że dla rozwiązania obecnej sytuacji konieczne jest przyjęcie innych priorytetów. „Ubodzy bowiem, jak i w ogóle ludzie cierpiący, stają się niestety rodzajem pretekstu czy zasłony ideologicznej służącej osiągnięciu zupełnie innych celów” – czytamy w oświadczeniu.

Hierarchowie krytykują również powszechnie panującą korupcję, łatwy dostęp do broni i stosowanie nieproporcjonalnego do zdarzeń sytemu represji. Ponownie wzywają zarówno rząd, jak i opozycję do dialogu. Bez niego „nie będzie możliwe znalezienie zadowalającego rozwiązania dotykających ludzi problemów i prawdziwego pojednania w naszym społeczeństwie” – piszą biskupi Wenezueli.

lg/ rv, efe
All the contents on this site are copyrighted ©.