2014-07-12 17:25:06

Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése - interjú Tusor Péter egyetemi docenssel


RealAudioMP3 Tusor Péter egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanára május végén védte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.
Értekezésének címe: „Egy „epizód” Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból: Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése (Mikropolitikai tanulmány)”. A tanulmány beleilleszkedik a Lendület kutatócsoport munkájába.

Az értekezés opponensei, bírálói között volt Erdő Péter bíboros, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Az értekezés tárgya: Pázmány Péter prímási kinevezése. A kora újkori magyar történelem egyik legnagyobb hatású makropolitikai tényének körülményeit, okait, céljait, összefüggéseit elemzi „mikropolitkai” megközelítésben.

Megkérdeztük a szerzőt: miért fontos ez a kérdés a magyar historiográfia szempontjából, illetve mit takar a „mikropolitika” megfogalmazás?
Tusor Péter egyetemi docens rávilágít arra a kérdésre, hogy ki volt Pázmány Péter „patrónusa”, hogyan lehetett a jezsuita szerzetesből Magyarország legfőbb egyházi vezetője és közjogi méltósága? A Habsburg-diplomáciát irányító Melchior Klesl bécsi püspök, a Titkos Tanács nagyhatalmú elnöke állt a rendkívüli írói, szónoki képességekkel rendelkező szerzetes mögött. Az akadémiai doktori disszertáció szerzője feltárja a kinevezés politikai vonatkozását is, ami a Habsburg-utódlás összetett kérdésével függ össze.

Tusor Péter akadémiai doktori disszertációja remélhetőleg 2016-ban, Pázmány Péter esztergomi érseki, prímási kinevezésének 400. évfordulójára könyv formájában is megjelenik a Collectanea Vaticana Hungariae c. sorozatban. A sorozat célja, hogy feltárja és összegyűjtse a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolatokat.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.