2014-07-12 16:23:11

Kardinolas Pell apie Šventojo Sosto ekonomines reformas – „norime būti nuobodžiai pavyzdingi“


Šią savaitę buvo paskelbta apie svarbias Šventojo Sosto ekonominės sistemos pertvarkas, pertvarkant ankstesnes institucijas, perskirstant kompetencijas. Tarp dažniausiai minimų pavardžių, kalbant apie Šventojo Sosto reformas šioje srityje, yra kardinolas iš Australijos George Pell, pakviestas į Romą būtent šiam tikslui, ir prancūzas pasaulietis Jean-Baptiste de Franssu, ką tik paskirtas naujuoju Religinių darbų instituto (IOR), kuris populiariai, bet neteisingai vadinamas „Vatikano banku“, direktoriumi. Šiomis dienomis jie abu komentavo apie tai, kokie yra jų tikslai.

Kalbėdamas angliakalbiui dienraščiui „Boston Globe“ kardinolas Pell, Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato vadovas, sakė, kad reformų tikslai yra aiškūs: įvesti modernius metodus, stiprinti skaidrumą, didinti autonomiją ir gauti daugiau įplaukų su mažesnėmis išlaidomis. Kitaip tariant, ambicija yra būti „nuobodžiai pavyzdingais“ ir nepatekti į bulvarinių laikraščių antraštes.

Pasak kardinolo, neteisingi yra komentarai, kurie kalba, jog Šventojo Sosto sistema buvo centralizuota. Priešingai, sistema yra kuriama taip, kad būtų nuolatos tikrinama, kad išliktų atsakomybių pusiausvyra ir valdžių pasidalijimas. Jis pats, būdamas vadovas, turi atsiskaityti Ekonomikos Tarybai, kurią sudarantys žmonės nėra vien patarėjai. Tai pasauliečiai, turintys solidžią tarptautinių finansų patirtį. Jie gali pareikalauti įgyvendinti vieną ar kita procedūrą.

Komentuodamas kitus komentarus, ypač pasirodžiusius italų spaudoje, apie vidinę opoziciją Šventojo Sosto finansų reformai, kardinolas Pell sakė, kad jie gerokai perdėti. Savaime suprantama, kad daug žmonių išgirdę apie permainas yra atsargūs ir nori sužinoti daugiau. Tačiau dauguma taip pat gerai suvokia, kad ankstesnė situacija negali tęstis ir noriai bendradarbiauja. Reformos buvo visų kardinolų, rinkusių Pranciškų, išsakytas troškimas. Pasak kardinolo taip pat neteisingi gandai, jog kai kurie naujieji atsakingieji, finansininkai pasauliečiai, siekia savo verslo interesų, kad tiesiog viena interesų grupė keičia kitą. Daug reformos pagalbininkų dirbo savanoriškai, už tai nieko neprašydami. Kardinolas pridūrė, kad trokšta didžiąją darbo dalį atiduoti kompetentingiems pasauliečiams, vyrams ir moterims.

Naujasis Religinių darbų instituto vadovas Jean-Baptiste de Franssu daug kur, duodamas interviu Vatikano Radijui, antrino kardinolui Pell. Jis pabrėžė, kad Institutas nėra „bankas“, tačiau finansinė institucija, kuri padeda, viena vertus, dideliam skaičiui pasaulio kongregacijų ir vyskupijų, antra vertus, Šventojo Sosto institucijoms. Jis pateikė paprastą pavyzdį apie Vatikano muziejus. Juose per metus apsilanko keli milijonai žmonių. Jie moka už bilietus, yra pervedami ir kaupiami pinigai. Tad reikia institucijos, kuri teiktų atitinkamas paslaugas. De Franssu priminė, kad svarstant apie reformas viena iš galimybių buvo visai uždaryti Religinių darbų institutą, jo kompetenciją patikint trečioms, išorinėms pusėms. Tačiau būtent svarstant uždarymo galimybę geriau suvokta, kad Šventajam Sostui reikia tokios institucijos, kad kitos galėtų gerai funkcionuoti, palaikyti santykius su išore.

Kitas tikslas, kurį ne kartą paminėjo popiežius Pranciškus, yra tai, kaip Šventojo Sosto finansinės institucijos teiktų pagalbą vargšams ir remtų evangelizaciją. Visa tai turi vykti laikantis tarptautinių taisyklių ir garantuojant skaidrumą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.