2014-07-10 17:47:38

Išleistas naujas Ekonomikos reikalų sekretoriato biuletenis


Ekonomikos reikalų sekretoriatas, naujausia Romos kurijos dikasterija, įsteigta popiežiaus Pranciškaus šių metų pradžioje, nauju popiežiaus potvarkiu (liepos 8 d.) perėmė Šventojo Sosto nekilnojamo turto administravimą iš APSA, Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos. Pastaroji institucija nepanaikinama, ji toliau veiks rūpindamasi tais uždaviniais, kuriuos jai pavedė popiežius Pijus XI 1929 metais: valdyti Šventojo Sosto iždą, atliekant valstybinio banko funkciją. Visi uždaviniai, kuriuos ligi šiol vykdė antrasis arba eilinis APSA skyrius, nuo dabar priklauso Ekonomikos sekretoriato kompetencijai. Ryšium su minėtais pasikeitimais Ekonomikos reikalų sekretoriato vadovai su jo prefektu kardinolu George Pell neseniai apsilankė Apaštalų Sosto Nuosavybės Administracijos patalpose, kur įvyko jų susitikimas su skyriaus vadovais ir tarnautojais. Apie šį susitikimą informuojama Ekonomikos reikalų sekretoriato leidžiamo biuletenio antrajame numeryje. Kardinolas Pell pasakė naujiesiems Ekonomikos reikalų sekretoriato darbuotojams, kad jie yra popiežiaus Pranciškaus pradėtų ekonomių-administracinių reformų pirmųjų permainų veikėjai. Šiame procese svarbus kiekvienas asmuo, užtikrino kardinolas, pažymėdamas, kad transformacijos procesas bus diegiamas programuotai ir tvarkingai, konsultuojant visas interesuotas grupes. Šio skyriaus perkėlimą į Ekonomikos reikalų sekretoriatą kardinolas pavadino svarbiu žingsniu, leisiančiu Ekonomikos reikalų sekretoriatui geriau atlikti savo funkcijas prižiūrėti Šventojo Sosto institucijų ekonominę veiklą ir jai ir vadovauti. Biuletenyje taip pat aptartos temos, pristatytos trečiadienį Vatikano spaudos salėje surengtoje spaudos konferencijoje apie permainas Religijų darbų institute ir jo naują direktorių prancūzą Jean-Baptiste de Franssu, apie komisijos Vatikano pensijų fondo reformai sudarymą ir apie naujai įsteigtą Vatikano medijų komisiją. Pastaroji per ateinančius dvylika mėnesių parengs rekomendacijas penkiose sferose: kaip palaikyti ir plėsti publiką, kuri naudojasi Vatikano medijomis (Vatikano radiju, Internetine tarnyba, televizija ir kitomis), garantuoti atitinkamą naujų komunikacijos priemonių diegimą ir vystymą, užtikrinti, kad visos Vatikano medijos dirbtų koordinuotai, siekti reikšmingo išlaidų mažinimo ir laipsniškai įgyvendinti užsibrėžtus siekius konsultuojant Vatikano medijų tarnautojus. Komisijos rekomendacijas Kardinolų Tarybai įteiks Ekonomikos reikalų sekretoriatas, kuris taip pat pasitelks tyrimo darbą, kurį jau atliko Popiežiškoji ataskaitinė komisija (COSEA) tyrusi, kaip optimizuoti Šventojo Sosto ekonominės-administracinės struktūros veiklą. Naujas Ekonominių reikalų sekretoriatas tik pradeda darbą, jo statutas, kaip ir Ekonomikos reikalų tarybos statuto projektas, dar tobulinamas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.