2014-07-09 17:49:17

Paskelbti septyni Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai


Popiežius Pranciškus patvirtino septynių Dievo tarnų ir tarnaičių herojiškas dorybes ir įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą paskelbti atitinkamus Kongregacijos dekretus. Kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato popiežius priėmė audiencijoje antradienį, liepos 8 dieną.

Dievo tarnai ir tarnaitės, kurie nuo dabar bus tituluojami garbingaisiais, yra portugalas, Brazilijoje miręs Misijos kongregacijos narys, Mariana vyskupas Antonio Ferreira Viçoso, ispanas kunigas, Vargdienių seserų de los Ancianos Desamparados kongregacijos steigėjas Saturnino López Novoa, prancūzas Saleziečių draugijos kunigas G. A. Arribat, Turkijoje gimusi ir Prancūzijoje mirusi Basųjų karmeličių vienuolė ir Apaštalinio Karmelio seserų kongregacijos steigėja s. Kančios Marija Veronika (Sofia Leeves), italė Apaštalų Karalienės dukterų pasaulietinio instituto steigėja Elena da Persico, italė Šv. Kajetono vargdienių seserų kongregacijos vyresnioji, s. Švenčiausiojo Sakramento Kajetonė (Maria Carlotta Fontana) ir italas pasaulietis Marcello Candida. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.