2014-07-09 19:17:22

P. Hans Zollner o Papinu susretu sa žrtvama spolnoga zlostavljanja


Bio je to dirljiv i duboko značajan događaj za žrtve zlostavljanja – riječi su isusovca p. Hansa Zollnera, člana Papinskoga povjerenstva za zaštitu djece, kojima je za naš Radio, prokomentirao prekjučerašnji Papin susret sa šestero žrtava spolnog zlostavljanja, od strane nekih članova klera. Profesor Zollner je sudjelovao u tom susretu kao prevoditelj za dvije osobe s njemačkog govornoga područja, prilikom njihova osobnog susreta sa Svetim Ocem.
Mogu reći da je to bilo bogato i duboko iskustvo, koje me je veoma potreslo, zbog iskrenosti tih osoba; zbog pažljivosti i zainteresiranosti Svetog Oca; zbog razmijenjenih riječi kao i za priliku za početak pomirenja – kazao je pater Zollner.
Na opažanje našeg novinara, kako taj susret, neki žele vidjeti kao puki simbolizam; te na pitanje čime takav susret može biti od koristi u postupku sučeljavanja s takvim problemima u Crkvi, profesor Zollner je kazao da on riječ simbol ili simbolizam, ne vidi kao nešto loše, ali zato takvu negativnu oznaku ima riječ aktivizam. No, ovo je bilo nešto sasvim suprotno aktivizmu – dodao je – te je izuzetno jak simbol bila činjenica da Petrov Nasljednik, pažljivo, te otvorena srca, ušiju i očiju, sluša osobe nad kojima je izvršeno takvo nasilje; osobe koje su, od strane svećenika, toliko i tako strašno trpjele – kazao je pater Zollner.
Ipak, činjenica da je Sveti Otac, svjestan njihova trpljenja i boli, i prisutan, zasigurno nije samo simbol. Mogu posvjedočiti da se kod tih ljudi nešto promijenilo; nešto je, na izvjestan način – ako već hoćemo biti teolozi – bilo sakrament, rekao je pater Zollner. Nešto je u tom djelovanju izmijenilo njihovu stvarnost. Jer neki su od njih i sami posvjedočili da im to znači; osjećaju promjenu svoga ponašanja i osjećanja u dubini svoga bića; u odnosu na svoje iskustvo i priču, koji se ne mogu odvojiti od svoga korijena; koji se ne mogu poništiti, ali na koje sada gledaju novim očima i s više slobode i nade – kazao je profesor Zollner.
Na pitanje o budućim koracima Papinskoga povjerenstva za zaštitu djece, pater Zollner je rekao kako je na proteklom zasjedanju bilo riječi o mogućim novim članovima Povjerenstva, koje još nije kompletirano, budući da se već od početka htjelo imati veću zastupljenost ostalih kontinenata, kao što su Afrika, Azija i Oceanija.
Nakon toga nam je razgovarati o strukturi – kazao je Pater – o načinu na koji bi Povjerenstvo moglo djelovati, kao i o tome tko će biti na čelu. Postoje vrlo konkretna pitanja kao npr: Tko bi iz svog ureda organizirao ovakve susrete? Posljednje o čemu smo razgovarali bio je raspored radnih skupinâ – jer Vijeće se kao takvo – neće moći sastajati često, pogotovo kad bude imalo 14 ili 15 članova, koji dolaze iz cijeloga svijeta – a koji će moći djelovati na području izobrazbe, prevencije, pravnih pitanja ili na području odgovarajuće svećeničke formacije – kazao je pater Zollner.
Započet će sami, a poslije će se povezati; trebat će davati račun o svom djelovanju unutar Povjerenstva, što će Povjerenstvo eventualno prenijeti Papi. Temâ ne manjka. Za sada još očekujemo nove članove, ali već mogu reći da su neke radne skupine već na poslu. Započeli smo sa stvarima koje će, nadam se u relativno kratkom vremenu, postati prepoznatljive i korisne Crkvi u – kako je kazao i sam Papa – primjeni najboljih poznatih i priznatih praksi u svijetu – rekao je profesor Hans Zollner.
All the contents on this site are copyrighted ©.