2014-07-07 11:03:08

Sekmadienio vidudienio malda. „Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems!“ (+video)


Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę. Jis kalbėjo apie Jėzaus kvietimą. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11,28). Pasak popiežiaus, tai sakydamas Jėzus mintyse turi visus, kuriuos kasdien susitinka Galilėjos gatvėse: paprastus žmones, vargšus, ligonius, nusidėjėlius, atstumtuosius... Šie žmonės visada skubėjo klausyti jo žodžių, kurie teikė viltį - Jėzaus žodžiai visada teikia viltį, - ir siekė paliesti bent jo drabužio kraštą. Jėzus ieškojo šių pavargusių minių, kurios buvo kaip avys be piemens. Ieškojo jų, kad skelbtų joms Dievo Karalystę, gydytų daugelį – tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Dabar juos visus kviečia pas save: „ateikite pas mane“, žadėdamas jiems pagalbą ir paguodą. Šis Jėzaus kvietimas skamba ir mūsų dienomis, kad pasiektų vyrus ir moteris, kuriuos slegia sudėtingos gyvenimo sąlygos, kuriose dažnai nėra į ką atsiremti.

Skurdesniuose kraštuose, o ir turtingesnių šalių periferijose yra daugybė pavargusių žmonių, išsekintų nepakeliamos apleistumo ir abejingumo naštos. Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems! Dar blogiau – krikščionių abejingumas! Visuomenės pakraščiuose yra daug vyrų ir moterų kenčiančių nuo skurdo, nusivylusių, jaučiančių nepasitenkinimą gyvenimu. Daugelis priversti išvykti iš savo tėvynės, rizikuodami savo gyvybe. Dar daugiau žmonių kasdien neša žmones išnaudojančios ekonominės sistemos naštą, jos užkrautą nepakeliamą „jungą“, kurio keli privilegijuotieji nenori nešti. Kiekvienam iš šių Tėvo, esančio danguje, vaikų Jėzus pakartoja: „Ateikite pas mane visi“. Sako tai ir tiems, kurie turi viską, tačiau jų širdys tuščios, be Dievo. Ir jiems skirtas Jėzaus kvietimas: „Ateikite pas mane“. Jėzaus kvietimas skirtas visiems. Tačiau ypatingai tiems, kurie labiausiai kenčia.

Popiežius tęsė, sakydamas, kad Jėzus visiems žada atgaivą, tačiau palieka kvietimą, kuris tarsi įsakymas: „Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą“. Viešpaties „jungas“ – tai su broliška meile prisiimti kitų naštas. Kartą patyrę Kristaus paguodą ir atgaivą, esame kviečiami savo ruožtu tapti paguoda broliams, romiai ir nuolankiai pagal Jėzaus pavyzdį. Širdies romumas ir nuolankumas mums padeda ne tik imtis kitų naštų, tačiau ir neslėgti jų savo asmenine nuomone, vertinimu, kritika ar abejingumu.

„Prašykime Švč. Mariją, kad po savo apsiaustu priglaustų visus pavargusius žmones, kad per apšviestą tikėjimą, liudijantį gyvenimą, būtume paguoda visiems, kuries reikia pagalbos, švelnumo, vilties“, sakė Šventasis Tėvas.

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius pasveikino visus romiečius ir piligrimus, paminėdamas kelias grupes iš Trevizo, Kalabrijos Redžo, istorinių automobilių ralio dalyvius. „Ypatingai šiltai noriu pasveikinti visus šaunius Molizės žmones, kurie vakar mane priėmė savo gražiame krašte ir širdyse. Tai šiltas priėmimas, kurio niekuomet nepamiršiu! Labai ačiū. Prašau, nepamirškite melstis už mane: ir aš meldžiuosi už jus“. Visiems palinkėjęs gero sekmadienio ir gerų pietų, popiežius atsisveikino. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.