2014-07-05 12:05:06

Przeor Jasnej Góry mianowany biskupem pomocniczym w Kaliszu


O. Łukasz Buzun OSPPE został mianowany przez Papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. 46-letni paulin był od niespełna trzech miesięcy przeorem klasztoru na Jasnej Górze.

O. Buzun wstąpił do Zakonu Paulinów w 1989 roku. Święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze w 1996 r. Wcześniej ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. Studia licencjackie z psychologii odbył na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, a doktoranckie z teologii duchowości na UKSW w Warszawie. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.

Po święceniach o. Buzun posługiwał jako duszpasterz w paulińskich klasztorach w Wieruszowie i Włodawie. W 2007 r. wrócił na Jasną Górę. Współpracował tam z Poradnią Życia Rodzinnego oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. Od 2008 r. był zastępcą dyrektora „Radia Jasna Góra”. Dużo uwagi poświęcał zagadnieniom związanym z kierownictwem duchowym. Przez wiele lat był spowiednikiem sióstr zakonnych, m.in. kamedułek w Złoczewie i urszulanek w Sieradzu. Niespełna trzy miesiące temu, 16 kwietnia 2014 r., o. Łukasz Buzun został przeorem Jasnej Góry. Wcześniej przez trzy lata był podprzeorem tego klasztoru.

lg/ rv, kep
All the contents on this site are copyrighted ©.