2014-07-05 12:44:45

Popiežius Molizėje. Homilija – per tarnavimą išsilaisviname ir patiriame džiaugsmą (+ video)


Po susitikimo universitete popiežius Pranciškus pasiekė Campobasso stadioną ir čia vadovavo šventųjų Mišių aukojimui. Stadione tilpo šiek tiek virš 20 000 asmenų, daug žmonių stovėjo stadiono prieigose.

Mišių homilijoje Šventasis Tėvas rėmėsi Išminties knygos 10 skyriaus devintąja eilute, skelbiančia, jog „Išmintis išvadavo iš kančių tuos, kurie jai tarnavo“.

Šis skaitinys, - kalbėjo Pranciškus, - primena bruožus dieviškosios išminties, kuri išlaisvina iš blogio ir priespaudos tuos, kurie pradeda tarnauti Viešpačiui. Jis nėra neutralus, tačiau su savąją išmintimi yra trapių, prispaustų asmenų pusėje. Tai Jokūbo ir Juozapo, Senajame Testamente, patirtis. Ji parodo du esminius Bažnyčios gyvenimo požymius. Bažnyčia yra tauta, kuri tarnauja Dievui; Bažnyčia yra tauta, kuri gyvena jo dovanotoje laisvėje.

Tarnystė Dievui įgyvendinama įvairiais būdais, pirmiausia maldoje ir garbinime, Evangelijos skelbime. Čia visada pavyzdį teikia Mergelė Marija, „Dievo tarnaitė“: gavusi Angelo apreiškimą ir pradėjusi Jėzų, Marija skuba padėti senai giminaitei Elžbietai, taip parodydama, kad privilegijuotas kelias tarnauti Dievui yra tarnavimas broliams, kuriems reikia pagalbos. Bažnyčia kasdien mokosi tapti „Dievo tarnaite“ visose dienose, visomis aplinkybėmis, kasdienybėje. Meilės liudijimas taip pat yra plačiausias evangelizavimo kelias.

Popiežius karštai paragino vyskupijos bendruomenę eiti šiuo keliu. Tarnavimo meilėje iš tiesų visiems labai reikia. Centre yra žmogaus asmens orumas. Asmuo yra Dievo atvaizdas, visi esame sukurti pagal Dievo panašumą.

Kitas akcentas – per tarnavimą Viešpačiui Bažnyčia, Dievo tauta yra išlaisvinama, patiria laisvės dovaną. Tai laisvė nuo nuodėmės, nuo visų egoizmo formų, tai laisvė save dovanoti ir dovanoti save su džiaugsmu. Tai yra laisvė meilėje.

Šią laisvę patiriame krikščionių bendruomenėje, kai tarnaujame vieni kitiems, be pavydo, be klanų, be apkalbų. Tarnauti. Viešpats išlaisvina mus iš ambicijų ir varžymosi, kurie griaužia vienybę. Išlaisvina iš nepasitikėjimo ir liūdesio, kuris yra pavojingas ir kurio reikia saugotis. Išlaisvina iš baimės ir vidinės tuštumos, apgailestavimų, skundimosi, užsidarymo. Tai viena iš priežasčių, pridūrė popiežius, dėl kurių, nors ir likdami silpni ir nusidėjėliai, esame pakviesti su džiaugsmu ir drąsa išgyventi savo tikėjimą, bendrystę su Dievu ir broliais, su stiprybe spręsti gyvenimo sunkumus ir iššūkius.

*

Po Mišių Pranciškus aplankė Campobasso katedrą ir joje pasimeldė priešais Švenčiausią Sakramentą, prie katedroje palaidotų ganytojų, tarp kurių ir 1943 metais per bombardavimą žuvęs arkivyskupas Secondo Bologna.

Pietums Šventasis Tėvas nuvyko į vyskupijos Caritas priklausančius „Angelų namus“, kurių statybos buvo ką tik pabaigtos. Popiežiaus vizitas tapo puikia proga juos inauguruoti. Kartu su Pranciškumi prie pietų stalo sėdėjo tie vargšai, kuriems Caritas padeda. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.