2014-07-04 16:22:00

Rada kardinálov „C9“ diskutovala o úlohe laikov v rámci Rímskej kúrie


Vatikán 4. júla – V záverečný deň štvordňového stretnutia Rady kardinálov vo Vatikáne, ktorého sa zúčastňuje aj Svätý Otec, sa riaditeľ Tlačového strediska P. Federico Lombardi stretol s novinármi na poludňajšom brífingu. Informoval že práce rady, novinármi skrátene označovanej ako „C9“ podľa počtu kardinálov, postupujú v stabilnom rytme, no vyžiadajú si ešte istý čas. Oznámil aj harmonogram ďalších troch stretnutí: 15.-17. septembra, 9.-11. decembra a 9.-11. februára 2015.

Pokiaľ ide o obsah stretnutia kardinálov, P. Lombardi zrekapituloval už známe informácie, že po preskúmaní otázok Governatorátu, Štátneho sekretariátu a Inštitútu pre náboženské diela v prvých dňoch zasadania sa kardináli ďalej venovali prehĺbenej diskusii ohľadom niektorých dikastérií. Uviedol pritom aj niektoré konkrétne tematické okruhy: Kardináli sa osobitne pristavili pri téme „laici a rodina“, pričom sa sústredili na očakávaný príspevok a úlohu laikov, manželských párov a žien v rámci dikastérií Rímskej kúrie. Ďalšou ich témou boli nunciatúry, ich práca a procedúry pre menovanie biskupov.

Na stretnutí „neboli robené rozhodnutia, ale boli hlbšie rozpracované návrhy, ktoré sa zaradia do komplexného rámca nového usporiadania Kúrie“, vysvetlil páter Lombardi. Hovoril aj o atmosfére zasadnutí, ktorá je otvorená a srdečná, čo je podľa jeho slov zjavné zo vzájomnej komunikácie kardinálov a z ich spokojných tvárí pri východe zo zasadacej miestnosti. Citoval pri tom anglický výraz: „tri F“ – „free, frank and friendly“ - atmosféra je slobodná, úprimná a priateľská. Svätý Otec svojou prítomnosťou napomáha dialogickému ovzdušiu a slobodne vstupuje do diskusie, nie však direktívnymi zásahmi.

Pokiaľ ide o cieľovú úlohu komisie, ktorou je revízia Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii, páter Lombardi informoval, že zatiaľ neexistujú texty, ktoré by bolo možné považovať za náčrty novej konštitúcie, keďže sa zatiaľ pracuje s čiastkovými príspevkami, ktoré vo všeobecnosti predkladajú jednotliví kardináli, poverení skúmaním tej-ktorej problematiky.

V záverečný deň stretnutia, ktorého program rokovania v čase brífingu ešte nebol ukončený, mali kardináli na programe pokračovanie v preberaní otázok tých dikastérií, ktorým sa predtým venovali len zbežne. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.