2014-07-04 16:21:30

Šventojo Tėvo Pranciškaus ir Kardinolų Tarybos veikla


Penktadienį pasibaigė Kardinolų Tarybos posėdis, kurio darbuose Šv. Mortos namuose Vatikane kasdien dalyvavo taip pat popiežius Pranciškus. Kardinolų tarybos, kuriai priklauso devyni kardinolai, užduotis – patarti popiežiui Bažnyčios valdymo klausimais ir parengti Romos Kurijos reformą.

Iš eilės penktasis posėdis truko keturias dienas, nuo antradienio liepos 1 ryto iki penktadienio popietės. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius penktadienį priešpiet pristatė spaudos darbuotojams posėdyje svarstytas temas ir pranešė būsimų posėdžių datas. Kiti trys posėdžiai įvyks rugsėjo 15-17, gruodžio 9-11 ir vasario 9-11 dienomis.

Savaitės pradžioje Kardinolų taryba aptarinėjo tris temas: Vatikano miesto Governatorato, Vatikano Valstybės Sekretoriato ir vadinamojo „Vatikano banko“, t.y. Religinių Darbų Instituto (IOR). Likusiomis dienomis dėmesys buvo skirtas Šventojo Sosto dikasterijoms, visų pirma toms, kurių veiklos paskirtis yra pasauliečiai ir šeima. Taip pat buvo kalbėta apie pasauliečius, dirbančius Vatikane, apie pasauliečių, sutuoktinių ir moterų vaidmenį.

Šiomis dienomis taip pat buvo kalbėta apie nunciatūras ir nuncijų skyrimo, kaip ir apie vyskupų skyrimo kriterijus. Tai du labai svarbūs klausimai Bažnyčios gyvenimui, pažymėjo susitikime su spaudos atstovais Spaudos Salės direktorius t. Federico Lombardi. Jis patikslino, kad Kardinolų Taryba kol kas nieko nenutarė dikasterijų pertvarkymo sferoje, tačiau kardinolai gilinasi į šią temą dalindamiesi mintimis ir nagrinėdami įvairias galimybes.

Kaip jau buvo pranešta, popiežiaus darbotvarkėje nuo liepos mėnesio pradžios oficialiai prasidėjo vasaros pertraukos laikotarpis. Šiame laikotarpyje popiežius nerengia audiencijų ir nepriiminėja svečių, taip pat nebūna viešai aukojamų rytmetinių Mišių. Tačiau pasitaiko išimtys. Šventasis Tėvas dirba, kaip kad liudija jo dalyvavimas kardinolų Tarybos posėdyje ir pranešimai apie naujų vyskupų paskyrimus. Ketvirtadienį paskirti keturi vyskupai ir vienas arkivyskupas. Taip pat penktadienį buvo paskelbta, kad popiežius Pranciškus paskyrė dar du naujus vyskupus Portugalijoje ir Argentinoje. Portugalijoje Bragos arkivyskupijos vyskupą augzilijarą Antonio Manuel Moiteiros popiežius paskyrė naujuoju Veiro vyskupu. Argentinoje paskirtas naujas Rosario arkivyskupas. Juo tapo 60 metų amžiaus Villa de la Concepcion del Rio Cuarto vyskupas Eduardo Eliseo Martin.

Beje, ketvirtadienį popiežius Pranciškus surengė vieną oficialią audienciją, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Angelo Bagnasco, kuris šeštadienį lydės Romos vyskupą ir Italijos Bažnyčios primą jo pastoracinėje kelionėje į Molizės regioną centrinėje Italijoje. Vienos dienos kelionėje popiežius Pranciškus aplankys abiejų Molizės regioną sudarančių provincijų, Kampobaso ir Izernijos, katalikų bendruomenes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.