2014-07-03 18:05:37

Obitelj - temelj ljudskoga društva


Obitelj ne treba dijeliti ni marginalizirati – istaknuo je nadbiskup Silvano Maria Tomasi, stalni promatrač Svete Stolice pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, govoreći 24. lipnja na 26. zasjedanju Vijeća za ljudska prava. Moje izaslanstvo podupire važnost koju Ujedinjeni narodi pridaju obilježavanju dvadesete obljetnice Međunarodne godine obitelji. Nedavno je, 15. svibnja, ovom značajnom događaju bila posvećena posebna važnost, pod geslom slaveći Međunarodni dan obitelji: „Obitelj je vrlo važna za postignuće razvojnih ciljeva“– podsjetio je nadbiskup Tomasi.
Tema je jamačno povezana s Rezolucijom (2012/2010) koju je usvojilo Gospodarsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda, a koja ističe potrebu da se pokrene stvarne akcije za promicanje politikâ i programa usredotočenih na obitelj kao cjeloviti i sveobuhvatni pristup razvoju; i koja poziva Države, organizacije civilnoga društva i akademske ustanove da nastave pružati informacije o svojoj aktivnosti za potporu ciljevima i o pripremama za obilježavanje godišnjice – rekao je nadbiskup.
Ovo je Vijeće svjesno rasprava koje su se ovdje vodile o naravi i definiciji obitelji. Te su rasprave navele države da često zaključe kako je obitelj za društvo više problem nego bogatstvo. Čak i tiskovine Ujedinjenih naroda upriličene za obilježavanje ove obljetnice tvrde: „Zbog naglih društveno-gospodarskih i demografskih promjena, obitelji sve teže udovoljavaju svojim brojnim odgovornostima“ – ustvrdio je nadbiskup Tomasi.
Moje izaslanstvo smatra da je, unatoč prošlim i sadašnjim izazovima, obitelj činjenično temeljna okosnica ljudskoga društva. Ona neprestano očituje puno veću snagu od snage onih koji su nastojali i nastoje kao relikviju povijesti ukloniti obitelj, kao zaprjeku emancipaciji pojedinca i stvaranju slobodnijeg, pravičnijeg i sretnijega društva.
Obitelj i društvo su vezani životnim i organskim svezama, imaju dopunjujuće uloge u obrani i promicanju dobra svake osobe i čovječanstva. Ne umanjuju se dostojanstvo i prava pojedinca ako se posvećuje pozornost obitelji. Naprotiv, većina osoba jedinu zaštitu, hranu i dinamičnu silu crpi iz pripadnosti čvrstoj i zdravoj obitelji, utemeljenoj na braku između muškarca i žene. Osim toga, iscrpno je dokazano da se interes djeteta najbolje jamči u skladnom obiteljskom ozračju, u kojem se odgoj i obrazovanje djece odvijaju u kontekstu iskustva utemeljenoga na muškoj i ženskoj roditeljskoj ulozi – podsjetio je nadbiskup Tomasi.
Obitelj je temeljna stanica društva, u njoj se naraštaji susreću, ljube, odgajaju i uzajamno podupiru i prenose dar života, „u obitelji se uči živjeti različitost i pripadati drugima“. Sve su kulture tijekom povijesti prihvatile ovakvo shvaćanje obitelji. Opća deklaracija o ljudskim pravima stoga je obitelji, utemeljenoj na braku između muškarca i žene, razložno priznala prava i jedinstvene, neupitne i apsolutne dužnosti, izjavljujući:
- da punoljetni muškarci i žene imaju pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji bez ikakvih ograničenja glede rase, nacionalnosti ili vjere. Oni imaju ista prava prilikom sklapanja braka, u braku i tijekom razvoda.
- da se brak može sklopiti samo uz slobodan i potpun pristanak osoba koje stupaju u brak.
- da je obitelj prirodna i temeljna društvena jedinica, i ima pravo na zaštitu društva i države – podsjetio je nadbiskup.
U prigodi obilježavanja te povijesne obljetnice, izaslanstvo Svete Stolice odlučno izjavljuje da je obitelj cjelovita i nedjeljiva, da je ne treba razbijati ni marginalizirati. Država i cijelo društvo trebaju braniti i promicati obitelj i brak. Obje stvarnosti zahtijevaju odlučno zauzimanje svake osobe, jer polazeći od obitelji i od braka može se dati potpuni odgovor na sadašnje i buduće izazove. Kojim putom valja ići jasno pokazuju temeljna ljudska prava i srodne Konvencije, koje jamče univerzalnost tih prava, a čiju obvezujuću vrijednost treba međunarodna zajednica čuvati i promicati– zaključio je nadbiskup Tomasi.
All the contents on this site are copyrighted ©.