2014-07-02 16:41:47

Tęsiasi Kardinolų Patarėjų Tarybos posėdžiai


Vatikane šią savaitę tęsiasi Kardinolų Patarėjų Tarybos posėdžiai. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius susitikime su spaudos darbuotojais trečiadienį apžvelgė Tarybos posėdžių kai kurias temas ir pačios tarybos sudėtį.

Posėdžiai prasidėjo antradienį ir tęsis iki penktadienio liepos 4 d. Šv. Mortos Namuose. Spaudos salės direktorius Federico Lombardi patvirtino, kad visuose Kardinolų Patarėjų Tarybos posėdžiuose dalyvauja popiežius Pranciškus. Dalyvauja taip pat Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin, kurį popiežius antradienį patvirtino kaip pilnateisį Kardinolų Tarybos narį, nors formaliai Tarybą ligi šio sudarė aštuoni kardinolai ir todėl kartais buvo vadinama „Kardinolų aštuonetu“, arba „K8“. Tad Kardinolų Tarybą, popiežiaus paskirtą patarti Visuotinės Bažnyčios valdymo ir Apaštališkosios konstitucijos „Pastor Bonus“ reformos reikalais, sudaro iš viso devyni kardinolai. Tarybos nariai yra kardinolai Bertello, Errazuriz, Gracias, Marx, Monsengwo, O’Malley, Parolin, Pell, ir Tarybos koordinatorius Rodriguez Maradiaga.

Iš eilės penktajame Tarybos posėdyje ligi šiol buvo svarstytos trys temos: Vatikano miesto administracija arba Governatoratas, Vatikano Valstybės Sekretoriatas ir Religinių darbų institutas (IOR).

Vatikano Miesto Valstybės Governatorato reikalus pristatė jos pirmininkas ir Kardinolų Tarybos narys kard. Bertello, Valstybės Sekretoriatą - jos sekretorius kard. Parolin.

Ataskaitą apie Religinių darbų institute (IOR) įvykusias permainas pristatė posėdyje dalyvavę keturi Religinių darbų instituto (IOR) priežiūros komisijos nariai, kardinolai Santos Abril y Castello, Collins, Tauran ir Parolin.

Spaudos salės direktorius pareiškė, kad Religinių darbų institutas (IOR) yra pereinamojoje vystymosi fazėje, kuri tęsiasi sklandžiai, o instituto prezidento Ernst von Freybergo įnašas – ypač naudingas ir labai teigiamai vertinamas. Apie galimas ir net tikėtinas permainas bus pranešta kitą savaitę, pasibaigus Ekonomijos tarybos posėdžiui, kuris įvyks šeštadienį.

Ekonomijos tarybos, kuriai vadovauja kardinolas Marx, posėdžio darbotvarkėje bus svarstomos šios temos: Ekonomikos tarybos statuto klausimai, tarybos ateities darbo programa, permainos Religinių darbų institute (IOR). Be to, Ekonomikos reikalų prefektūra pristatys 2013 metų biudžeto apžvalgą ir 2014 metų biudžetą.

Ateinančią savaitę žadama spaudos konferencijoje išsamiau pristatyti klausimus liečiančius Ekonomikos tarybos ir sekretoriato kompetencijas, taip pat Religinių darbų instituto (IOR) veiklą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.