2014-07-04 10:58:45

Popiežiaus laiškas Olandijos jaunimui: metu jums iššūkį!


Olandijos katalikiškas jaunimas neseniai šventė savo nacionalinį festivalį. Metinis susitikimas įvyko birželio 28 ir 29 dienomis Mariënkroon abatijoje, Nieuwkuijk, Nyderlandų pietuose. Festivalio dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus.

Romos vyskupas taip pat pasveikino Olandijos katalikiško jaunimo ganytojus ir jiems padėkojo, kad festivaliui parinkta tema Naujas, Grynas, Intensyvus. Šventasis Tėvas be to priminė, kad savo metiniame laiške viso pasaulio jaunimui pasiūlė kitai Pasaulinei jaunimo dienai, kuri įvyks 2016 metų vasarą Krokuvoje, trijų metų dvasinio pasiruošimo programą, paremtą Kristaus kalno pamokslo Palaiminimais. Mato Evangelijos Palaiminimų tekstą (Mt 5 3-12) popiežius pavadino išskirtiniu. Jame galite surasti konkrečią gyvenimo programą, kuri gali pasitarnauti kaip vadovas į tikrąją laimę, pažymėjo popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas Olandijos jaunimui pasiūlė įsigilinti į tris Palaiminimus, kuriuos parinko jaunimo pasirengimui Pasaulinei jaunimo dienai Krokuvoje, pagal tą patį pasirengimo ciklą:

2014-iesiems: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3);
2015-iesiems: „Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8);
2016-iesiems: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Kaip matote, rašo jaunimui Pranciškus, Jėzaus Palaiminimų žinia yra nauja. Iš tiesų, Palaiminimai yra revoliuciniai. Juose siūlomas džiaugsmo modelis, kuris yra priešingas pasaulio logikai. Tuos, kuriuos Jėzus vadina „palaimintais“, pasaulis laiko nereikalingais, „pralaiminčiais“. Tai, ką pasaulis šlovina yra sėkmė bet kokia kaina, turtai, galia vien dėl galios turėjimo ir savęs iškėlimas kitų kaina. Jėzus siūlo visiškai kitaip suprasti tai, ką reiškia būti palaimintu: jis rodo kelią į tikrąjį gyvenimą ir džiaugsmą, tai kelias, kuriuo jis pats nuėjo. Iš tikrųjų pats Jėzus yra kelias! Jis per visą savo gyvenimą mums konkrečiai parodė kaip išgyventi kiekvieną iš palaiminimų.

Jėzus savo nesibaigiančia meile myli kiekvieną iš jūsų, kiekvieną iš mūsų. Savo mirtimi ant Kryžiaus ir savo prisikėlimu jis įrodė savo beribį gailestingumą, pasiūlė mums išlaisvinimą ir atvėrė kelią į naują gyvenimą. Sykį priėmę jo meilę ir išlaisvinimą, sykį apmąstę Jėzų jo neturte, širdies grynume ir gailestingume pastebėsime mūsų krikščioniško pašaukimo grožį ir nebedvejodami leisimės keliu, lydinčiu į tikrąjį džiaugsmą. Tad kviečiu jus leistis į šią jaudinančią tikrų mokinių kelionę. „Nebijokite Kristaus! Jis nieko neatima ir duoda viską“ (Benediktas XVI).

Brangūs broliai ir seserys, tęsia laiške Olandijos jaunimui popiežius Pranciškus, kai Šv. Jonas laiške kreipėsi į jaunuolius, jis jiems parašė: „Jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį“ (1 Jn 2, 14). Jauni žmonės nori intensyvių patirčių! Metu jums iššūkį: pasitikėkite Dievu! Pasakykite „Ne!“ trumpalaikiškumo, paviršutiniškumo ir atmetimo kultūrai; kultūrai, kuri vertina jus kaip nestiprius ir nesugebančius priimti didžiuosius gyvenimo iššūkius. Mąstykite giliai! Popiežius kvietė semtis įkvėpimo iš jaunuolio palaimintojo Petro Jurgio Frassati (Pier Giorgio Frassati), kuris kartą pasakė: „Gyventi be tikėjimo, be ginamo paveldo, be kovos už tiesą nėra gyvenimas, o veltėdžiavimas. Niekuomet neturėtume veltėdžiauti, o gyventi“.

Popiežius laiško pabaigoje visus palaimino prašydamas Marijos užtarti Olandijos jaunimą: Teužtaria jus Mergelė Marija, kurią visos kartos vadina palaimintąja (Lk 1, 48) taip, kad galėtumėt patirti džiaugsmą, kuris yra naujas, grynas ir intensyvus, džiaugsmas, kurį galite rasti tik Jėzuje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.