2014-07-01 18:22:15

Vatikane posėdžiauja Kardinolų Taryba


Antradienio rytą Vatikane susirinko popiežiaus Pranciškaus Kardinolų patarėjų taryba. Tai jau penktasis iš eilės tarybos posėdis nuo jos sudarymo. Popiežius pranešė apie sudarymą netrukus po išrinkimo į Romos vyskupo sostą 2013 metų kovo mėnesį. Pirmasis posėdis įvyko 2013 metų spalio mėnesį. Po to Taryba buvo susirinkusi gruodį, šių metų vasarį ir balandį.

Kardinolai posėdžiaus visą savaitę iki kito penktadienio, liepos 4 d.

Popiežius Pranciškus Kardinolų tarybą įpareigojo patarti svarbiausiais Bažnyčios valdymo klausimais ir parengti Romos kurijos reformą. Kardinolų patarėjų taryba pagal jos narių skaičių kartais vadinama „Kardinolų aštuonetu“ (C8); Tarybą sudaro vienas koordinatoriaus, vienas Šventojo Sosto atstovas ir po vieną hierarchą iš šešių žemynų. Dauguma tarybos narių yra, arba dar neseniai buvo didžiųjų bažnytinių metropolijų arkivyskupijai: Bostono (Šiaurės Amerika), Bombėjaus (Azija), Kinšasos (Afrika), Miuncheno (Europa), Santiago ir Tegusigalpos (Pietų Amerika), Sidnėjaus (Okeanija).

Apie Kardinolų Tarybos paskirtį ir uždavinius neseniai pasisakė popiežius Pranciškus viename pokalbyje italų spaudoje. Atsakydamas į klausimą apie tai, kur link žengia Bergoglio Bažnyčia, popiežius atsakė: Ačiū Dievui, neturiu nuosavos Bažnyčios, o seku Kristų. Aš nieko pats neįkūriau. Stiliaus atžvilgiu nepasikeičiau nuo Buenos Airių laikų. Gal būt kas nors ir pasikeitė, nes turi keistis... Programą vykdau pagal tai, ko paprašė kardinolai generalinėse kongregacijose dar prieš konklavą. Aš judu ta kryptimi. Aštuonių kardinolų taryba yra savarankiška institucija, panorėta kongregacijose. Buvo paprašyta tokią steigti, kad būtų parengta Kurijos reforma. Tačiau tai sudėtingas uždavinys. Žengi žingsnį į priekį kai paaiškėja, kad dar kažko reikia. Jeigu pirmiau buvo viena dikasterija (ministerija), vietoj jos steigiasi kitos keturios, pasakojo popiežius apie „Kardinolų aštuonetui“ pavestus darbus.

Romos kurijos darbą reglamentuoja Apaštališkoji konstitucija „Pastor Bonus, kurią paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1988 metais.

Romos kurija susiformavo amžių bėgyje kaip Popiežiaus dvaras, o dabartinė jos konfigūracija siekia XVI amžių, kai popiežius Sikstas V Apaštališkąja konstitucija “Immensa Aeterni Dei” įsteigė 15 dikasterijų. Po pakartotinų reformų, kurias nulėmė epochinės permainos, tiek išorinės, tiek vidinės, popiežius Jonas Paulius II 1988 metais patikslino savo pirmtako Paulius VI reformą siekdamas, kad kurijos struktūra ir veikla vadovautųsi Vatikano II Susirinkimo ekleziologija, kad jos institucijos kuo veiksmingiau vykdytų pastoracinius tikslus ir konkrečiai atsilieptų į bažnytinės ir civilinės visuomenės poreikius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.