2014-07-04 16:00:03

Patriarcho Baltramiejaus padėka popiežiui Pranciškui


Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus asmeniniu laišku pasveikino popiežių Pranciškų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės proga. Liturginėje iškilmėje Šv. Petro bazilikoje dalyvavo ekumeninio patriarcho delegacija, kuriai vadovavo Pergamo metropolitas Ioannis Zizioulas, Tarptautinės Mišrios katalikų Bažnyčios ir ortodoksų Bažnyčios teologinio dialogo komisijos kopirmininkas. Delegacijos vadovas įteikė popiežiui skirtą laišką audiencijoje praėjusį šeštadienį.

Patriarchas Baltramiejus pažymėjo, jog prisiminimą apie neseniai įvykusius jo susitikimus su Romos vyskupu tiek Jeruzalėje, tiek Romoje, brangina tarsi didelį turtą. Šie susitikimai atnaujino ir dar tvirčiau užantspaudavo mūsų broliškus ryšius, patvirtindami bendrą troškimą tęsti ėjimą link mūsų pilnutinės vienybės ir bendrystės, kurios trokšta Viešpats, parašė Baltramiejus.

Ekumeninis patriarchas laiške prisiminė kelionės Šventojoje Žemėje susitikimus, kuriais buvo paminėtas istorinio Pauliaus VI ir Atenagoro susitikimo penkiasdešimtmetis, dėkojo popiežiui Pranciškui už jo sumanytą ir įgyvendintą maldą už taiką Vatikane su Izraelio ir Palestinos prezidentais, pažymėdamas, kad maldos susitikimas buvo jaudinantis. Konstantinopolio patriarchas be to užtikrino savo maldą už popiežių Pranciškų, kad galėtų tęsti neįkainojamą lyderystę ir tarnystę moderniajam pasauliui, visus įkvėpiančią asmeninėmis ir meilės Dievui bei žmonijai dorybėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.