2014-06-29 16:37:11

Prymas Polski otrzymał Paliusz, Papież zachęcił biskupów, by ufając Bogu, odważnie głosili Ewangelię


Prymas Polski abp Wojciech Polak otrzymał z rąk Papieża paliusz, znak jego szczególnej więzi z Następcą Piotra. Wcześniej złożył przysięgę wierności Papieżowi i jego następcom. Wraz z arcybiskupem gnieźnieńskim paliusz otrzymało dziś 23 innych metropolitów z całego świata. Obrzęd ten miał miejsce na początku Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej w uroczystość św. Piotra i Pawła. W liturgii uczestniczyła jak co roku delegacja prawosławnego patriarchatu Konstantynopola. Tym razem wyjątkowo był też obecny chór Patriarchatu Moskiewskiego, który wraz z Chórem Kaplicy Sykstyńskiej był odpowiedzialny za oprawę muzyczną liturgii. Wymiana chórów jest nowym zwyczajem ekumenicznym. Przed dwoma laty przy tej samej okazji śpiewał w Watykanie chór anglikański z opactwa Westmister, a przed rokiem chór ewangelicki z Lipska.

W homilii Franciszek nawiązał do cudownego uwolnienia św. Piotra z więzienia w Jerozolimie. Papież zaznaczył, że Piotr zdał sobie wówczas sprawę z tego, że Pan uwolnił go z lęków i z okowów. To samo dzieje się z nami, również i nas Pan Bóg wyzwala, abyśmy mogli być naprawdę wolni – powiedział Papież.

„Zastanawiam się - drodzy bracia biskupi - czy my się lękamy? Czego się lękamy? – pytał Papież. – A jeśli się lękamy, to jakich schronień poszukujemy w naszym życiu duszpasterskim, aby być bezpieczni? Czy może poszukujemy wsparcia tych, którzy mają władzę na tym świecie? Czy dajemy wprowadzić się w błąd przez pychę, zabiegającą o nagrody i uznanie, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa? W czym pokładamy nasze bezpieczeństwo? Świadectwo apostoła Piotra przypomina nam, że naszym prawdziwym schronieniem jest ufność w Bogu: oddala ona wszelkie obawy i czyni nas wolnymi od wszelkiego zniewolenia i wszelkich pokus światowych”.

Franciszek przypomniał, że Piotr odzyskał ufność w czasie słynnej rozmowy ze Zmartwychwstałym nad Jeziorem Galilejskim. Piotr żałuje zdrady, trzykrotnie wyznaje Jezusowi miłość, a Ten powierza mu swoją owczarnię.

„Piotr doświadczył, że wierność Boga jest większa od naszych niewierności i silniejsza niż nasze zaparcia się – powiedział Ojciec Święty. – Zdaje sobie sprawę, że wierność Pana oddala nasze lęki i przekracza wszelką ludzką wyobraźnię. Jezus także do nas kieruje dziś pytanie: «Czy mnie kochasz?». Czyni tak, ponieważ zna nasze lęki i nasze trudy. Piotr wskazuje nam drogę: ufać Temu, który «wszystko o nas wie», ufając nie tyle w naszą zdolność do zachowania wierności, ile w Jego niezachwianą wierność. Jezus nigdy nas nie opuszcza, ponieważ nie może się zaprzeć samego siebie (por. 2 Tm 2,13). Wierność, którą Bóg nieustannie umacnia także w nas pasterzach, wykraczając poza nasze zasługi, jest źródłem naszej ufności i naszego pokoju.

Papież podkreślił, że miłość Jezusa musi Piotrowi wystarczyć. Nie może on ulec pokusie ciekawości, zazdrości, kiedy widząc w pobliżu Jana zapytał Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Jezus mu odpowiada: „Co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”

„To doświadczenie Piotra – powiedział – stanowi także ważne przesłanie dla nas, drodzy bracia arcybiskupi. Dziś Pan powtarza mi, wam i wszystkim pasterzom: Pójdź za Mną! Nie trać czasu na czcze pytania czy gadaninę; nie zatrzymuj się na sprawach drugorzędnych, ale spójrz na to, co istotne i pójdź za Mną. Idź za mną pomimo trudności. Idź za Mną, głosząc Ewangelię. Idź za Mną, składając świadectwo życia odpowiadającego darowi łaski chrztu i święceń. Idź za Mną mówiąc o Mnie tym, pośród których żyjesz dzień po dniu, w trudzie pracy, dialogu i przyjaźni. Idź za Mną, głosząc Ewangelię wszystkim, a zwłaszcza ostatnim, aby nikomu nie zabrakło Słowa życia, które wyzwala od wszelkiego lęku i daje ufność w wierność Boga”.

kb/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.