2014-06-29 12:18:36

Popiežius užtarė Irako gyventojus naujo pavojaus akivaizdoje: „Smurtas atneša daugiau smurto; dialogas yra vienintelis kelias į taiką.“ (+video)


Po Šventųjų Mišių popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę. Pasakytoje kalboje jis reiškė viltį, kad šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė sužadintų ypatingą visų džiaugsmą, nes liudija kaip Dievo gailestingumas perkeitė dviejų vyrų, didelių nusidėjėlių, Petro ir Pauliaus, širdis; prašė, kad Dievas ir mus visus pripildytų savo malone taip, kaip padarė Petrui ir Pauliui, kreipėsi į Mergelę Mariją prašydamas, kad ji padėtų ją priimti atvira širdimi ir priimti neveltui, kad palaikytų išbandymo valandą ir kad liudytume Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją. Popiežius ypatingai prašė užtarti naujuosius arkivyskupus metropolitus, su kuriais celebravo iškilmės Mišias Šv. Petro bazilikoje, jų bendruomenių tikinčiuosius ir artimuosius.

Sukalbėjęs „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į Šv. Petro aikštėje susirinkusius maldininkus, atkreipdamas dėmesį į Irako gyventojams iškilusį naujo karo pavojų.

Brangūs broliai ir seserys, žinios iš Irako, deja, yra labai skausmingos. Vienijuosi su krašto vyskupais, sakė Pranciškus, prašydamas valdančiųjų, kad per dialogą būtų galima išsaugoti nacionalinę vienybę ir išvengti karo. Esu arti tų tūkstančių šeimų, ypač krikščionių šeimų, kurios turėjo palikti savo namus ir kurioms dabar iškilęs rimtas pavojus. Smurtas atneša daugiau smurto; dialogas yra vienintelis kelias į taiką. Melskime Dievo Motiną, kad saugotų Irako tautą: „Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.