2014-06-29 10:27:24

Pranciškus Konstantinopolio patriarcho delegacijai: Ekumenizmo kelyje drąsiai ir su pasitikėjimu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui (+video)


Šventasis Tėvas labai nuoširdžiai priėmė delegaciją pažymėdamas, kad šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmė suteikia jam didelį džiaugsmą vėl susitikti su seseriškos Konstantinopolio Bažnyčios atstovais. Paprašęs perduoti nuoširdų sveikinimą Ekumeniniam patriarchui Baltramiejui I ir Šventajam Sinodui, popiežius paminėjo dar visai neseniai įvykusius susitikimus su patriarchu Baltramiejumi Šventojoje Žemėje ir kai pastarąją piligrimystę galėjo užbaigti Vatikane, šv. Petro kapo artumoje, karšta malda už taikos dovaną Šventojoje Žemėje kartu su izraeliečių ir palestiniečių prezidentais. „Viešpats mums padovanojo brolišką susitikimą, kurio metu galėjome vienas kitam paliudyti mus siejančią meilę Kristuje ir atnaujinti bendrą norą kartu toliau žengti keliu link pilnutinės vienybės.

Gerai žinome, sakė Pranciškus, kad ši vienybė yra Dievo dovana, dovana, iš kurios Aukščiausiasis suteikia malonę semtis kaskart, kai Šventosios Dvasios jėga sugebam vienas į kitą pažvelgti tikėjimo akimis, atpažinti kas esame pagal Dievo planą, jo amžinos valios planuose, o ne pagal tai, kuo mus pavertė mūsų nuodėmių istorinės pasekmės. Jei išmoksime, vadovaujant Šventajai Dvasiai, visuomet žvelgti vieni į kitus Dieve, mūsų ėjimas taps dar spartesnis ir bendradarbiavimas kur kas paprastesnis daugelyje kasdienio gyvenimo sričių, kurios jau dabar mus laimingai vienija.

Popiežius Pranciškus tęsė: Šis teologinis žvilgsnis stiprinasi tikėjimu, viltimi, meile; jis gali sukurti autentišką teologinę mintį, kuri iš tikrųjų yra tikra scientia Dei, dalyvavimas žvilgsnyje, kuriuo Dievas žvelgia į save ir į mus. Tai mintis, kuri kitaip negalės kaip dar labiau suartinti mus vienus prie kitų vienybės kelyje, nors ir pradedame žengimą iš skirtingų perspektyvų. Todėl tikiuosi, ir už tai meldžiuosi, kad tarptautinės mišrios komisijos darbas galėtų būti šio gilaus supratimo, šios „teologijos ant kelių“, išraiška. Tuomet diskusija tokiomis temomis, kaip primatas, sinodiškumas, bendrystė visuotinėje Bažnyčioje, Romos vyskupo tarnystė nebus akademinės pratybos arba paprasti debatai tarp nesuderinamų pozicijų. Visiems mums reikia drąsiai ir su pasitikėjimu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui, leistis būti Kristaus žvilgsnyje į Bažnyčią, jo sužadėtinę, kol einame dvasinio ekumenizmo keliu, kurį sustiprino kankinystė daugelio mūsų brolių, kurie išpažindami Viešpatį Jėzų Kristų, įgyvendino kraujo ekumenizmą.

Popiežius pabaigoje paprašė delegacijos narių pasveikinti brolį Baltramiejų ir toliau melstis už jį ir už jam pavestą tarnystę.

Ekumeninio patriarchato delegaciją sudaro jos vadovas, Pergamo metropolitas Ioannis Zizioulas, Telmissos arkivyskupas Jon ir patriarchalinis arkidiakonas John Chryssavgis. Delegacijos vadovas metropolitas Ioannis yra Tarptautinės ir mišrios katalikų Bažnyčios ir ortodoksų Bažnyčios teologinio dialogo komisijos kopirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.