2014-06-28 10:39:46

Կիրակի օրուայ Աւետարանի ընթերցում, Մատթ. 12, 1-8


RealAudioMP3 1 Այդ ատեն Յիսուս` Շաբաթ օր մը` գնաց արտերու մէջէն. իր աշակերտները` անօթենալով` սկսան [ցորենի] հասկեր փրցնել եւ ուտել:
2 Երբ Փարիսեցիները տեսան` ըսին անոր. “Ահա՛ քու աշակերտներդ կը գործեն, մինչդեռ արտօնուած չէ գործել Շաբաթ օրը”:
3 Ան ալ ըսաւ անոնց. “Չէ՞ք կարդացեր Դաւիթի ըրածը, երբ ինք եւ իրեն հետ եղողները անօթեցան.
4 մտաւ Աստուծոյ տունը, ու կերաւ առաջադրութեան հացերը, որ ո՛չ իրեն արտօնուած էր ուտել, ո՛չ ալ իրեն հետ եղողներուն, բայց միայն քահանաներուն:
5 Կամ թէ Օրէնքին մէջ չէ՞ք կարդացեր թէ քահանաները կը սրբապղծեն Շաբաթը տաճարին մէջ` Շաբաթ օրերը, եւ անպարտ են:
6 Բայց կը յայտարարեմ ձեզի թէ այստեղ տաճարէ՛ն աւելի մեծ [մէկը] կայ:
7 Եթէ գիտնայիք թէ ի՛նչ [ըսել] է. “Կարեկցութի՛ւն կ'ուզեմ, ու ո՛չ թէ զոհ”, [այն ատեն] չէիք դատապարտեր անպարտները.
8 որովհետեւ մարդու Որդին տէրն է *Շաբաթին”:All the contents on this site are copyrighted ©.