2014-06-27 16:34:07

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów


Zasadniczym błędem byłoby pojmowanie czy przeżywanie kapłaństwa jako osobistego wyniesienia albo kwestii prestiżu. W dzisiejszą uroczystość Serca Jezusowego, obchodzoną w tym roku już po raz 20. jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, zwraca na to uwagę na łamach L’Osservatore Romano sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Abp Celso Morga Iruzubieta przypomina tu nauczanie Ojca Świętego z adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium. Według niego „kluczem i zasadą” kapłaństwa służebnego „nie jest władza pojmowana jako panowanie, ale władza szafowania sakramentem Eucharystii. Stąd rodzi się jego autorytet, pozostający zawsze na służbie ludu” (n. 104).

Hiszpański arcybiskup wskazuje, że wszelka posługa kapłańska, nawet kiedy misja duszpasterska wymaga działań w pewnym sensie biurokratycznych, ma się zawsze wiązać z miłością Chrystusa. Kapłan musi być całkowicie oddany swej owczarni, zwracając szczególną uwagę na cierpiących, dzieci i młodzież, ludzi przeżywających trudności, zepchniętych na margines czy ubogich. Wierni mają prawo oczekiwać od księdza, by był człowiekiem Bożym, doradcą, mediatorem pokoju, wiernym i roztropnym przyjacielem, niezawodnym przewodnikiem w trudnych chwilach życia. Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa przestrzega też przed indywidualizmem i porusza problem samotności kapłanów. Lekarstwo na to widzi w głębokim poczuciu kapłańskiej solidarności.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.