2014-06-28 09:23:25

Pristatytas Vyskupų Sinodo šeimai darbinis dokumentas „Instrumentum Laboris“


Ketvirtadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatytas dokumentas, kuriuo remiantis vyks Vyskupų Sinodo apie šeimą, šių metų spalio 14 – 19 dienomis, diskusijos.

Dokumentą „Instrumentum Laboris“ pristatė Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius kardinolas Lorenzo Baldisseri, Sinodo generalinis pranešėjas kardinolas Peter Erdo, specialusis sekretorius arkivyskupas Bruno Forte.

Sinodo darbinis dokumentas yra aštuonių mėnesių darbo vaisius. Svarbi jo dalis buvo klausimynas, sudarytas iš 39 klausimų, ir išsiuntinėtas pasaulio episkopatams, kad šie pateiktų jį šeimoms, katalikams pasauliečiams.

Kardinolas Baldisseri pristatė dokumento struktūrą. Dokumentas yra sudarytas iš trijų didelių dalių. Pirmoji dalis yra pavadinta „Šeimos Evangelija“. Joje nagrinėjama tai, kas Dievo plane yra sakoma apie šeimą, koks yra Bažnyčios mokymas apie šeimą, kaip suvokiamas prigimtinis įstatymas. Čia pažymima, kad šeima yra vieta, kurioje išmokstama tiek priklausyti kitiems, tiek gerbti skirtingumą. Tai vieta, kurioje brandinamos tokios vertybės, kaip brolybė, meilė, pagarba, solidarumas tarp kartų, žmogaus orumas, individualizmo viršijimas, darbas dėl bendro gėrio.

Antrojoje „Instrumentum Laboris“ dalyje yra kalbama apie įvairias šeimų problemas, kurios taip pat yra sielovadinės problemos: tikėjimo krizes, santykių krizes, išorinį spaudimą, santykių netvarkingumą. Šioje dalyje kalbama ir apie faktines sąjungas, sugyvenimą, išsiskyrusių, išsiskyrusių ir susituokusių antrą kart, jų vaikų, vienišų mamų situacijas. Kaip Bažnyčia gali palydėti šiose įvairiose žmonių situacijose, padėdama išgyti ir susitaikyti, atrasti ramybę ir pasitikėjimą. Reikia tokios sielovados, kuri būti pajėgi perduoti Dievo gailestingumą.

Trečioji dokumento dalis yra skirta atvirumo gyvybei ir tėvų atsakomybės temoms, prisimenant enciklikos „Humanae vitae“ turinius, dažnai suvokiamus kaip neigiamus, kaip draudimus, tačiau nepakankamai žinant apie jos teigiamą pamatą, pabrėžiantį, būtent, atsakingą tėvystę ir motinystę. Tarp tėvų atsakomybių yra ir ugdymas, ugdymas tikėjimui, įvedimas į bažnytinės bendruomenės gyvenimą.

Temos, kurios nebus aprėptos spalio Vyskupų sinode, bus nagrinėjamos dar po metų, 2015 metų spalio mėnesį, kitoje Vyskupų sinodo sesijoje.

Savo pristatyme kardinolas Peter Erdo taip pat pabrėžė, kad šeima nėra vien sielovados ir evangelizavimo laukas, bet ji pati gali evangelizuoti. Dokumentą, pasak jo, galima suvokti iš dviejų perspektyvų. Viena yra pažintinė – ką apie šeimą sako Biblija, Kristus, Bažnyčia, popiežių mokymas? Antroji yra žmonių elgesys – kokia yra šeimų situacija, koks yra jas sudarančių žmonių mentalitetas ir požiūris, ar jie pažįsta Bažnyčios mokymą ir kaip jį priima? Čia reikia konstatuoti, kad tarp katalikų yra plačiai paplitusi individualizmo nuostata, būdinga mūsų laikams, kaip ir santykių institucionalizavimo vengimas.

Vienas iš jautriausių klausimų yra apie tuos tikinčiuosius, kurie, nors būdami pakrikštyti, nesirūpino ir nesidomėjo savo tikėjimu, ir vis tik sudarė sakramentinę santuoką. Jai iširus ir sudarius antrą, šį kartą civilinę santuoką, tie asmenys pradeda atrasti asmeninį tikėjimą, tada suvokia, kad jų šeimyninė situacija kelia problemų bažnytiniame gyvenime. Jų kelias nėra pretenzingas, bet labiau panašus į atsivertusiųjų kelią.

Arkivyskupas Forte savo ruožtu taip pat pažymėjo, kad, viena vertus, šeimos institucijos krizė yra akivaizdi. Antra vertus, taip pat aiškus šeimos troškimas. Komentuodamas antrąjį „Instrumentum Laboris“ skyrių, kalbantį apie gausias šeimos problemas ir būtinybę sielovadai į jas atsiliepti, gydyti, padėti vėl eiti pirmyn, arkivyskupas pabrėžė, kad tai neturi nieko bendro su tuo, ką kai kurie pavadino „katalikiškomis skyrybomis“. Gailestingumo vaisto tikslas nėra nuskendimas, bet laivo audroje išgelbėjimas ir skendusių priėmimas. Tokioje perspektyvoje reikia matyti tai, ką Sinodas pasakys apie šeimų situacijas, tokia bus Sinodo tėvų intencija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.