2014-06-26 17:29:32

Popiežius Pranciškus: Taikos medžio augimas tikrojo Sodininko, Dievo, rankose (+video)


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė ROACO komiteto, besirūpinančio parama Rytų Bažnyčiomis, asamblėjos dalyvius, kvietė tęsti dedamas pastangas padėti labiausiai nukenčiantiems kraštams, jų tikinčiųjų bendruomenėms, ypač mažiausiems ir silpniausiems, taip pat jaunimui, kuris yra gundomas apleisti savo kilmės kraštus. Popiežius akcentavo taikos kūrimo svarbą, visur kur tęsiasi konfliktai, nuo Sirijos ir Irako, Artimųjų rytų iki mylimos Ukrainos, šiuo metu išgyvenančios sunkų laikotarpį, sakė popiežius; taip pat Rumunijai, apie kurios reikalus irgi buvo kalbėta ROACO komiteto asamblėjoje. Šventasis Tėvas paminėjo šio mėnesio pradžioje Vatikane jo iniciatyva surengtą izraeliečių ir palestiniečių maldos susitikimą už taiką, taip pat savo piligrimystę į Šventąją Žemę gegužės mėnesį.

Visi kartu dėkokime Dievui, sakė popiežius Pranciškus, kad toji apaštališkoji kelionė, tarsi gera sėkla, atneštų gausius vaisius. Tai Viešpats, kuris tas sėklas sudaigina ir leidžia joms išaugti, jei tik pasikliaujam juo malda ir nepaisant priešiškumų, ištvermingai žengiam Evangelijos keliu. Alyvmedis, kurį pasodinau Vatikano soduose kartu su Konstantinopolio patriarchu ir izraeliečių ir palestiniečių prezidentais primena, jog taika yra užtikrinta tik jei jo saugumu rūpinamasi sutelktomis pastangomis. Kas įsipareigoja taikos medžio auginimu turi nepamiršti, kad jo augimas priklauso nuo tikrojo Sodininko, t.y. nuo Dievo. Kita vertus, tikrąją taiką, tąją, kurios pasaulis negali duoti, mums dovanoja Jėzus Kristus. Tad nepaisant rimtų žaizdų, kuriomis deja, taika ir šiandien paženklinta, ji gali visuomet vėl prisikelti. Jums nuolat dėkoju už tai, kad bendradarbiaujate šioje taikos „statyboje“ su ta meile, kuri yra jūsų organizacijų pagrindinis siekis: Kristaus mokiniai su vienybe ir meile kuria taiką kiekvienai tautai, įveikdami nuolatinę diskriminaciją, pirmiausiai religinę, sakė popiežius.

Rytų bendruomenės plačiai paplitusios po visą pasaulį, tad stenkitės suteikti paguodos ir paramos skaitlingiems pabėgėliams visur, gerbiant jų orumą ir saugumą, atsižvelgiant į tapatybę ir religijos laisvę, pažymėjo popiežius Rytų Bažnyčių paramos komiteto asamblėjos dalyviams. (Vatikano radijas).
All the contents on this site are copyrighted ©.