2014-06-25 16:30:11

Arkivyskupas Tomasi: Šeima – ne kliūtis, o pagrindinė visuomenės ląstelė


„Šeima tai pagrindinė visuomenės ląstelė“, - pakartojo arkivysk. Silvano Maria Tomasi, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose, pasisakydamas birželio 24 dieną Ženevoje vykusioje 26 Žmogaus teisių tarybos sesijoje. Savo kalboje jis pažymėjo, kad „šeima ir toliau liudija didesnę stiprybę nei tie, kurie mėgino ir tebemėgina ją išnaikinti kaip „praeities reliktą“, kliūtį, trukdančią individo emancipacijai ar mėginimui sukurti laisvą, laimingą, lygybės principu paremtą visuomenę“. Taip arkivyskupas sakė atsiliepdamas į aktyvias diskusijas, vykstančias įvairiais lygmenimis, apie šeimos prigimtį ir apibrėžimą, kurios neretai baigiasi apibendrinimu, kad šeima veikiau yra problema, o ne visuomenės pamatas.

Pabrėždamas abipusį ryšį tarp šeimos ir visuomenės, bei „jų papildomas funkcijas saugant ir skatinant kiekvieno individo ir visos visuomenės gėrį“, arkivyskupas Tomasi paminėjo, kad „asmens orumas ir teisės nesumažėja, jei skiriamas dėmesys šeimai“. Priešingai: daugelis žmonių būtent tvirtoje ir sveikoje šeimoje, paremtoje santuoka tarp vyro ir moters, randa „saugumą, palaikymą ir energiją“. Ypač vaikai, kuriems reikia „darnios šeimos aplinkos, kur būtų auklėjami ir ugdomi pagal tėvų modelį, tiek vyrišką, tiek moterišką“.

Taigi šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė. Šeimoje kartos susitinka, myli, auklėja, palaiko viena kitą, perduoda gyvybės dovaną, - sakė arkivyskupas Tomasi. Pasak jo, tokią viziją atrasime visų kultūrų istorijoje, taip pat ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kuri pripažįsta „unikalias, esmines, neginčytinas šeimos, paremtos santuoka tarp vyro ir moters, teises ir pareigas“. Šeima tenebūna „dalijama ar atstumiama“, o „puoselėjama ir saugoma ne tik valstybės, tačiau ir visos visuomenės“, - baigė savo kreipimąsi nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.