2014-06-24 17:07:09

Jasna Góra: pielgrzymka narodowa Węgrów


Już po raz czwarty na Jasnej Górze odbywa się narodowa pielgrzymka Węgrów. W dwudniowym spotkaniu udział biorą biskupi, księża, paulini i ok. 700 wiernych, przybyłych nie tylko z terenów dzisiejszych Węgier, ale także z Rumunii i Słowacji. Tegoroczna pielgrzymka jest dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II.

Celem narodowych pielgrzymek naszych sąsiadów jest przypomnienie, że Polskę i Węgry łączy bardzo wiele, a przede wszystkim wiara katolicka, historia i dzieje Zakonu Paulińskiego, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski. Przełożony węgierskiej prowincji paulinów o. Botond Bátor przypomniał, że pielgrzymka jest modlitwą o jedność Polaków i Węgrów oraz za Europę, o powrót do chrześcijańskich wartości: „Modlimy się za naród polski, za przyjaźń polsko-węgierską, bo to jest bardzo ważna sprawa teraz w Europie, w tym trudnym czasie, bo trzeba walczyć jako chrześcijanin w Europie. Mamy nadzieję, że ta wspólna modlitwa będzie nam pomagała”.

Także abp Balázs Bábel, który po raz pierwszy uczestniczy w narodowej pielgrzymce, podkreśla, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Polakami i Węgrami jest obrona wiary: „Europa zapomina, że jesteśmy chrześcijanami; myślę, że teraz oba nasze narody zaczynają podkreślać wartość tych korzeni chrześcijańskich i że będą mogły wspólnie ewangelizować Europę”.

Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 2011 r., kiedy to na Jasnej Górze Węgrzy symbolicznie przekazali Polakom przewodnictwo w UE. Dwa lata temu w Sanktuarium wybudowana została Studnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

I. Tyras, Częstochowa
All the contents on this site are copyrighted ©.