2014-06-23 16:30:53

Strasburg: zakończenie spotkania sekretarzy episkopatów Europy


Spotkanie z wysokimi przedstawicielami Rady Europy stało w centrum posiedzenia sekretarzy generalnych episkopatów Starego Kontynentu, które odbyło się w Strasburgu (19-22.06.2014). Temat obrad oscylował wokół roli Kościoła w Europie wciąż potrzebującej pojednania i pokoju.

Jak poinformowano w komunikacie wydanym na zakończenie spotkania, wydarzenie to pozwoliło duchownym lepiej poznać od środka instytucje Rady Europy. Było również okazją do podjęcia kwestii związanych z niestabilnością w takich krajach, jak Ukraina czy Bośnia i Hercegowina. Jednym z głównych tematów było miejsce religii w kulturze i tożsamości narodów Europy, w tym także w dialogu i pojednaniu w sytuacjach konfliktowych. Poruszono też sprawę wolności wyznaniowej, w wielu miejscach wyraźnie ograniczanej, a także kwestie dotyczące bioetyki, ochrony życia ludzkiego i rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Sekretarzy europejskich episkopatów interesowały także problemy związane ze zjawiskiem migracji, stąd sporo miejsca poświęcili kontaktom z ich odpowiednikami na innych kontynentach. Spotkanie zakończyła Msza za Europę sprawowana wczoraj w strasburskiej katedrze.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.