2014-06-23 17:11:25

Popiežius Pranciškus: „Kas teisia kitus yra veidmainis, besitaikantis į Dievo vietą“(+video)


Kas teisia brolį, klysta, jis bus teisiamas tuo pat būdu. Dievas yra vienintelis teisėjas, ir kas yra teisiamas, visuomet galės kliautis Jėzaus ir Šventosios Dvasios užtarimu. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišių homilijoje Šv. Mortos namuose.

Vietos ir vaidmens, kuri jam nepriklauso, uzurpatorius, o kartu ir nugalėtasis, nes galiausiai nukentės dėl to, kad pats neturėjo gailestingumo. Štai kas nutinka tam, kas teisia brolį. Teisdamas jis klysta, nes mėgina užimti Dievo, vienintelio teisėjo, vietą, sakė popiežius. „Jis taip apsėstas to, ką nori teisti, kad tai jam neleidžia užmigti – „noriu ištraukti tau tą krislą“. Ir nesuvokia, kokį rastą jis pats turi. Supainioja tikrovę. Jis fantazuotojas“. Pasak popiežiaus, toks žmogus bus teisiamas tokiu mastu, kaip pats teisė.

Popiežius pridūrė, kad vienintelis teisėjas yra Dievas, nurodydamas, kad turime sekti Jėzaus pavyzdžiu. „Jėzus priešais Tėvą niekada nekaltina! Priešingai: gina! Tai pirmasis globėjas. Tada mums siunčia antrąjį globėją – Šventąją Dvasią. Ji yra gynėja – Tėvo akivaizdoje gina mus nuo kaltinimų. O kas kaltintojas? Biblijoje demonas, šėtonas vadinamas kaltintoju. Taip, laikų pabaigoje Jėzus teis, tačiau tuo tarpu užtaria, gina. Taigi, kas teisia – seka šio pasaulio kunigaikščiu, kuris visada apkaltina žmones Tėvo akivaizdoje“.

Taigi, jei mes norime eiti Jėzaus keliu, Tėvo akivaizdoje turime būti ne kitų kaltintojais, o gynėjais. „Žinau negerų dalykų apie kitą, eisiu jo užtarti?“; „Ne“; „Tik patylėk! Eik melstis ir užtark jį prieš Tėvą, kaip kad Jėzus daro: melskis už jį!“. Tačiau neteisk! Nes jei tu teisi, kai pats pasielgsi nedorai, pats būsi teisiamas. Pabaigoje popiežius paragino: „Gerai įsidėmėkime tai, mums tai išeis į gera mūsų gyvenime: kai mums užeina noras teisti kitus, apkalbėti kitus - tai yra teisimo forma“. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.