2014-06-21 16:14:11

Papież w Cassano all’Jonio: wizyta w hospicjum i spotkanie z duchowieństwem


Głównym punktem papieskiej podróży było Cassano all’Jonio, dokąd Franciszek przybył również śmigłowcem, lądując na miejscowym boisku sportowym. Pierwsze kroki Papież skierował do okręgowego hospicjum dla osób terminalnie chorych. Tam odwiedził pacjentów ośrodka noszącego imię św. Józefa Moscatiego, włoskiego lekarza fizjologa, jednego z pionierów współczesnej medycyny holistycznej i paliatywnej. Papieskie odwiedziny miały charakter prywatny. Następnie Franciszek otwartym samochodem, pośród wiwatów tłumnie gromadzących się mieszkańców miasteczka, pojechał do miejscowej katedry, gdzie oczekiwało go duchowieństwo diecezji Cassano.

W przesłaniu przekazanym kalabryjskim księżom Ojciec Święty skupił się na pięknie kapłaństwa niosącego ludziom Słowo Boże i przebaczenie. Zwrócił uwagę na potrzebę osobistej modlitwy oraz świadomości bycia swoistymi „kanałami” Bożej łaski, gdzie nie ma miejsca na gwiazdorstwo. Franciszek zachęcił księży do odkrycia piękna życia wspólnotowego, które mimo swoich problemów pozwala przezwyciężać indywidualizm i pełniej przylgnąć do Chrystusa. Ważne są w tym kontekście doświadczenie misyjności Kościoła oraz prostota życia. Papież zachęcił ponadto kapłanów do duszpasterskich wysiłków na rzecz rodziny. Jest to szczególnie ważne w obliczu dwojakiego kryzysu, instytucjonalnego i ekonomicznego, jaki dotyka dziś podstawową komórkę społeczną. „Właśnie w trudnych czasach Bóg pozwala doświadczać swojej bliskości, łaski i proroczej mocy Jego słowa – stwierdził Franciszek. – A my jesteśmy wezwani, by być świadkami i pośrednikami tej bliskości i mocy wobec rodzin”.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.