2014-06-20 16:48:01

Numer 6 «L'Osservatore Romano» w 2014 r. – prezentacja


„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga” – zakończył swoje przemówienie w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie Patriarcha Bartłomiej I podczas niedawnej podróży Papieża Franciszka do Ziemi Świętej, której poświęcony jest najnowszy numer naszego miesięcznika. Jej celem było przede wszystkim uczczenie historycznej podróży Pawła VI, która odbyła się podczas Soboru Watykańskiego II i otworzyła w dziejach papiestwa epokę podróży apostolskich i dialogu z Kościołami prawosławnymi.

Papież Franciszek, któremu towarzyszyło dwóch argentyńskich przyjaciół – rabin i muzułmanin – gorąco wzywał wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej do przezwyciężenia ciągnących się od lat konfliktów, by budować upragniony przez wszystkich mieszkańców tego regionu pokój. Umacniał też w wierze obecne tam wspólnoty chrześcijańskie, których sytuacja w ostatnich latach stała się szczególnie trudna. Szerokim echem odbiły się w mediach spontaniczne i pełne głębokiej wymowy gesty papieża, takie jak modlitwa przy murze w Betlejem, hołd oddany ofiarom terroryzmu czy pocałowanie w rękę osób, które przeżyły szoah. Uwieńczeniem podróży było niezwykłe spotkanie na modlitwie w Ogrodach Watykańskich prezydentów Abbasa i Peresa z Papieżem Franciszkiem i Patriarchą Bartłomiejem. Zamieszczamy wszystkie przemówienia papieskie, wspomniane przemówienie Bartłomieja, wspólną deklarację Papieża i Patriarchy podpisaną w Jerozolimie, a także inne teksty i artykuły.

Dorota Swat, or
All the contents on this site are copyrighted ©.