2014-06-20 16:49:08

Kraków: konferencja o seksualnym wykorzystywaniu małoletnich w Kościele


W Krakowie odbywa się międzynarodowa konferencja nt. seksualnego wykorzystywania małoletnich w Kościele. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii „Ignatianum”, którym kieruje ks. Adam Żak SJ. Jezuita wyjaśnił, że spotkanie ma służyć temu, by budować świadomość złożoności zjawiska pedofilii.

„Jest to kolejny krok do tego, żeby w Kościele w Polsce wzrastała kompetencja, żeby powiększała się sieć ludzi i instytucji świadomych mechanizmów wykorzystywania seksualnego, czynników, które im sprzyjają, popełnionych błędów. Trzeba budować świadomość, ale kompetentnie, dlatego że jest to zjawisko bardzo skomplikowane. Chodzi też o to, żeby przełożeni kościelni mieli jak najwięcej ludzi kompetentnych, którzy będą im mogli pomagać, bo przecież przełożony nie musi się na wszystkim znać” – powiedział ks. Żak. Istotnym publicznym momentem modlitewnym jest liturgia pokutna za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży popełnione przez duchownych. „Trzeba otworzyć się na światło Ducha Świętego, zobaczyć i zrozumieć po raz kolejny, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, ale równocześnie zobaczyć, że przestępstwa, za które jesteśmy odpowiedzialni czy współodpowiedzialni to są przestępstwa. To nie są grzechy ze słabości, tylko ciężkie przestępstwa, które musimy wyznać i stanąć w prawdzie” – dodał jezuita.

Konferencja jest zaadresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, sędziów kościelnych, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać z ofiarami i sprawcami wykorzystywania seksualnego albo pracują z dziećmi i młodzieżą. Jest to pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja przedstawiająca specyfikę wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele.

R. Łączny, KAI
All the contents on this site are copyrighted ©.