2014-06-20 16:48:16

Franciszek o wolności religijnej: dotyczy ona również życia zgodnego z zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej prawdy i ich obrony


Rozum uznaje w wolności religijnej podstawowe prawo człowieka, która wyraża jego najwyższą godność, polegającą na tym, że może on szukać prawdy i ją przyjąć. Przypomniał o tym Papież, przyjmując w Watykanie uczestników kongresu o wolności religijnej w prawie międzynarodowym i o globalnym konflikcie wartości. To międzynarodowe spotkanie zostało zorganizowane na Wolnym Uniwersytecie Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej (Libera Università Maria Santissima Assunta, LUMSA).

„Wolność religijna dotyczy nie tylko poglądów czy prywatnego kultu – zaznaczył Franciszek. – To wolność życia zgodnego z zasadami moralnymi wynikającymi ze znalezionej prawdy, tak prywatnie, jak i publicznie. To jest wielkie wyzwanie w zglobalizowanym świecie, gdzie słabość myślenia, która jest przecież chorobą, obniża także ogólny poziom etyczny. W imię fałszywego pojęcia tolerancji kończy się tym, że prześladuje się ludzi broniących prawdy o człowieku i jej konsekwencji etycznych”.

Ustawodawstwo państwowe czy międzynarodowe winno zatem uznawać, gwarantować i chronić wolność religijną. Należy ona ściśle do natury człowieka i jego godności. Jest też wskaźnikiem zdrowej demokracji – powiedział Ojciec Święty. Zauważył ponadto, iż wydaje się dziś niezrozumiałe i niepokojące, że na świecie nadal utrzymują się dyskryminacje i ograniczenia praw ze względu jedynie na przynależność i publiczne wyznawanie określonej religii.

„Jest nie do przyjęcia, by utrzymywały się wprost rzeczywiste prześladowania ze względu na przynależność religijną! Nawet wojny... To obraża rozum, zagraża pokojowi i poniża godność człowieka. Jest dla mnie bardzo bolesne stwierdzić, że chrześcijanie na świecie doznają największej liczby takich dyskryminacji. Prześladowanie chrześcijan jest dziś nawet większe, niż w pierwszych wiekach Kościoła i jest teraz więcej chrześcijańskich męczenników niż wówczas. To dzieje się ponad 1700 lat od edyktu Konstantyna, który dawał chrześcijanom wolność publicznego wyznawania swej wiary” – powiedział Papież.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.