2014-06-19 16:45:01

Instytucje europejskie winny wysłuchać głosu chrześcijan w obronie pokoju i życia


„Razem, aby promować kulturę pokoju i ochrony życia”. Takie hasło przyświeca 42. spotkaniu sekretarzy generalnych europejskich konferencji episkopatu, które rozpoczęło się o godz. 16:00 w Strasburgu i potrwa tam do niedzieli 22 czerwca. To francuskie miasto stanowi siedzibę Rady Europy. Jest ona jedyną organizacją międzynarodową, do której należą rządy wszystkich krajów reprezentowanych w Radzie Konferencji Biskupich Europy CCEE. Przed rozpoczęciem obrad specjalne oświadczenie wydał jej sekretarz generalny.

„Rola i waga, jaką Rada Europy ma dla wszystkich narodów europejskich nie tylko w aspektach politycznych, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej, jest tej miary, że wydało się stosowne, byśmy udali się do Strasburga – pisze ks. Duarte da Cunha. – Chcemy w ten sposób poznać lepiej działanie Rady Europy, pogłębić wzajemną znajomość i wnieść tam głos wspólnot kościelnych. Jesteśmy bowiem przekonani, że misja promowania i ochrony praw człowieka, państwa prawa i demokracji, które stoją u podstaw Rady Europy, nabierze pełnego znaczenia o tyle, o ile wspierać one będą pokój, integralny rozwój człowieka, obronę wolności i życia. Te zaś są w samym sercu misji Kościoła – podkreśla sekretarz rady europejskich episkopatów i dodaje: – W tym wspólnym wysiłku pilne jest, by chrześcijanie i Kościoły byli coraz bardziej świadomi i kompetentni co do kwestii podejmowanych na płaszczyźnie europejskiej. Mają być wysłuchani jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i odgrywać należną rolę w miejscach, gdzie podejmuje się decyzje”.

Strasburskie obrady sekretarzy generalnych europejskich konferencji episkopatu rozpoczynają się wprowadzeniem wygłoszonym przez ks. Ignazio Ceffalię ze Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Mówi on na temat: „Rada Europy a wyzwania dla Kościoła”.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.