2014-06-18 16:18:00

Rzymskie spotkanie Fundacji „Populorum Progressio” dla Ameryki Łacińskiej


Fundacja „Populorum Progressio” sfinansuje tym razem w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów 125 projektów pomocowych łącznej wartości 1,8 mln dol. Zatwierdziła je, dokonując wyboru spośród 135 przedstawionych projektów, rada zarządzająca tej watykańskiej Fundacji, w której skład wchodzą latynoamerykańscy biskupi. Jej doroczne spotkanie odbyło się w dniach od 11 do 13 czerwca nie jak zazwyczaj w którymś z krajów Ameryki Łacińskiej, ale w rzymskiej siedzibie Papieskiej Rady „Cor Unum”.

Jak czytamy w jej komunikacie, „w tym roku rada zarządzająca uznała za ważne spotkać się w Rzymie, przede wszystkim dlatego, by poprosić Papieża Franciszka o danie w świetle swego własnego doświadczenia duszpasterskiego w Ameryce Łacińskiej wskazań programowych co do przyszłości Fundacji po 22 latach jej działania”. Jej tegoroczne projekty to głównie inicjatywy dotyczące formacji dzieci i młodzieży – informuje komunikat watykańskiej dykasterii charytatywnej. Chodzi o mikroprojekty w różnych dziedzinach, nie ograniczające się do samych tylko spraw formacyjnych, ale obejmujące także m.in. studnie z wodą pitną, banki nasion czy służbę zdrowia.

Członków rady zarządzającej Fundacji przyjął 13 czerwca Papież, który rozmawiał z nimi przez ponad 40 min. o problemach kontynentu latynoamerykańskiego. Ojciec Święty podkreślił, że dla instytucji katolickich człowiek nie jest tylko kimś, kogo trzeba nakarmić, ale muszą one uwzględniać jego wymiar duchowy, pragnienie Boga i wieczności. Mówiono również o związku ewangelizacji z uczynkami miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ponadto Franciszek poruszył kwestię ideologii skoncentrowanej na pieniądzu, odrzucającej dwie kategorie osób: dzieci będące przyszłością społeczeństwa i starców, którzy są jego pamięcią historyczną. Wyraził też troskę o dramat bezrobotnej młodzieży, zachęcając Fundację do pomagania jej przez projekty na polu edukacji i formacji zawodowej.

Watykańska Fundacja „Populorum Progressio”, niosąca pomoc ubogiej ludności wiejskiej krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, nawiązała obecnie współpracę z Katolickim Uniwersytetem „San Antonio” w Murcji w Hiszpanii. Będą tam prowadzone kursy dla osób pracujących w duszpasterstwie charytatywnym, które często są odpowiedzialne na miejscu za projekty Fundacji.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.