2014-06-17 15:36:38

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Sugedimas žudo; vienintelė išeitis – atsiversti (+video)


Panašiai kaip pirmadienį, ir antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus griežtai smerkė žmonių sugedimą, korupciją. Ar gali sugedęs, korumpuotas žmogus išsigelbėti? Gali, tačiau tik su sąlyga, kad visiškai atsivers. Apie tai kalba antradienio Mišių skaitinys iš Pirmosios karalių knygos. Karalius Ahabas susitepė sugedimo nuodėme, siekdamas materialinės naudos prisidėjo prie nekalto žmogaus mirties. Tačiau kai pranašas Elijas pranešė apie karaliaus laukiančią Dievo bausmę, Ahabas ėmė atgailauti ir Dievas jo pasigailėjo.

Sugedusieji yra išdavikai, ir blogiau, - sakė popiežius Pranciškus. Sugedęs, korumpuotas žmogus vagia, o gliausiai ir žudo. Kas gi laukia sugedusiųjų? Dievo prakeikimas, nes jie išnaudojo nekaltuosius, negalinčius apsiginti, ir tai darė su baltomis pirštinėmis, per atstumą, patys nesusitepdami rankų. O ar yra išeitis, ar gali sugedusieji išsigelbėti? Taip! – sakė popiežius ir priminė šios dienos skaitinį: „Išgirdęs šiuos žodžius, Ahabas persiplėšė sau drabužius ir apsivilko ašutine ant nuogo kūno. Jis pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutine ir vaikštinėjo prislėgtas“. Panašiai darė ir tas kitas labai geras žmogus, kuris irgi buvo nusidėjęs sugedimu – šventasis Dovydas. „Nusidėjau!“ Jis verkė ir atgailavo. Štai išeitis sugedusiems, korumpuotiems politikams ir verslininkams, sugedusiems kunigams: prašyti atleidimo!

Žmogaus atgaila Viešpačiui patinka. Ir jis sako pranašui Elijui, su juo kalbėdamasis tarsi su bičiuliu: „Ar matei, kaip Ahabas nusižemino prieš mane?“ Viešpats atleidžia. Tačiau atleidžia tik tuomet kai sugedusieji atgailauja, kai sugedusieji pasielgia taip kaip Zachiejus: „Esu vagis, Viešpatie! Ką nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.

Kai laikraščiuose skaitome žinias apie sugedusius žmones, apie korupciją, apie kyšius, tai pat ir apie prelatus, susitepusius šiomis nuodėmėmis, - sakė Pranciškus, - mes, kaip krikščionys, turime už juos melstis, turime prašyti, kad Viešpats jiems suteiktų malonę atsiversti, kad jie nenumirtų su sugedusia širdimi, nes kitaip pragare šunys laižys jų kraują. Turime smerkti sugedusius! Turime prašyti malonės, kad mes netaptume sugedusiais. Turime taip pat melstis už jų atsivertimą. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.