2014-06-17 16:44:10

Lublin: „Źródło” – akcja ewangelizacyjna w Archidiecezji Lubelskiej


Pod hasłem „Źródło” ponad 100 osób z niemal wszystkich wspólnot kościelnych archidiecezji lubelskiej prowadzi w poszczególnych parafiach rekolekcje. W ewangelizacyjnym przedsięwzięciu biorą udział osoby pracujące, młodzież licealna, emeryci, duchowni i siostry zakonne. Akcja ewangelizacyjna „Źródło” obejmuje swoim zasięgiem teren wszystkich dekanatów archidiecezji. Potrwa przez 5 lat.

Parafia po parafii, tydzień po tygodniu, bez wakacyjnych przerw – rekolekcje rozpoczęły się w marcu w archikatedrze, a potem przeniosły się pod granicę do dekanatu Chełm-Wschód. Wczoraj w Dąbrowicy k. Lublina podsumowano pierwszy etap „Źródła”. Dynamicznemu głoszeniu kerygmatu o Bożej miłości i ludzkim grzechu, zbawieniu w Jezusie Chrystusie oraz działaniu Ducha Świętego w Kościele towarzyszy peregrynacja relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

„Trudno sobie wyobrazić bardziej kerygmatyczny znak przy tych rekolekcjach – mówi ks. Michał Zybała, koordynator nowej ewangelizacji w archidiecezji, a wcześniej inicjator międzywspólnotowego środowiska „Przystanek Jezus” w Lublinie. – Krzyż dociera do parafii w sobotni wieczór, po nauce o nawróceniu i zbawieniu. Kiedy chcemy doświadczyć wiary żywej, musimy dokonać świadomego wyboru Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. To dzieje się właśnie w cieniu Krzyża, adorowanego przez parafian. Następnego dnia, w niedzielę, modlimy się o wylanie Ducha Świętego” – dodaje kapłan.

Choć za wcześnie jeszcze mówić o owocach i trzeba uważać na pokusę oczekiwania „sukcesu”, to trudno nie zauważyć duchowego poruszenia w parafiach i doświadczenia jedności pośród głoszących. Uczestnicy spotkania wskazywali też na wyraźne prowadzenie przez Ducha Świętego i świadectwa przebaczenia czy przemiany po przystąpieniu do spowiedzi. Większość ludzi okazuje się bardzo otwarta na tę formę rekolekcji i to zarówno w parafiach miejskich, jak i wiejskich. Dla kapłanów archidiecezji organizowane są osobne serie rekolekcji kerygmatycznych, prowadzone m.in. przez bp. Grzegorza Rysia czy Jose Prado Floresa.

Podobne inicjatywy podejmowane są też w innych polskich diecezjach. Lubelscy ewangelizatorzy po odpowiednim przygotowaniu otrzymali z rąk abp. Stanisława Budzika krzyże misyjne i zostali przydzieleni do 20 ekip ewangelizacyjnych.

K. Hudzik, LublinAll the contents on this site are copyrighted ©.