2014-06-16 16:45:49

Spekulacje na cenach żywności to skandal – przypomniał Franciszek uczestnikom kongresu o inwestowaniu na rzecz ubogich


Konieczność inwestowania z uwzględnieniem nierówności społecznych i potrzeb ludzi najuboższych podkreślił Papież, spotykając się z uczestnikami kongresu poświęconego tej problematyce. Został on zorganizowany w Rzymie przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” wspólnie z amerykańską Caritas i z Kolegium Biznesu Mendoza uniwersytetu Notre Dame w USA. Franciszek przypomniał potrzebę odkrywania pierwotnego związku między zyskiem a solidarnością, o której pisze prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller w książce misji Kościoła wobec ubogich.

„Naprawdę tego potrzebujemy! Ważne jest, by etyka odnalazła swe miejsca w finansach, a rynki służyły interesom ludów i dobru wspólnemu ludzkości. Nie możemy już dłużej tolerować, aby rynki finansowe rządziły losami ludów zamiast służyć ich potrzebom, albo aby nieliczni prosperowali dzięki spekulacji finansowej, podczas gdy wielu cierpi uciążliwie tego konsekwencje. Nowatorstwo technologiczne wzmogło szybkość transakcji finansowych, ale ma to sens o tyle, o ile jest w stanie polepszyć zdolność służenia dobru wspólnemu. Szczególnie spekulacje na cenach żywności to skandal, który ma poważne konsekwencje dla dostępu najbiedniejszych do pożywienia. Pilne jest, aby rządy na całym świecie zobowiązały się do stworzenia takiej sytuacji międzynarodowej, by można rozwijać rynek inwestycji o dużym wpływie społecznym, przeciwdziałając w ten sposób ekonomii wyłączenia i odrzucenia” – powiedział Papież.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.