2014-06-16 15:36:32

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Už politikų, verslininkų ir kunigų sugedimą sumoka vargšai žmonės (+video)


Pirmadienio Mišių skaitinys iš Pirmosios Karalių knygos pasakoja apie vargšą žmogų Nabotą, kuris buvo neteisingai apkaltintas ir užmuštas akmenimis, dėl to, kad nenorėjo parduoti karaliui iš savo tėvo paveldėto vynuogyno. Nabotas tapo karalienės Jezabelės klastos ir karaliaus Ahabo sugedimo auka. Arba, naudojant šiandien dažnus terminus, jis tapo politikų korupcijos auka. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Laikraščiuose dažnai skaitome apie nuteistus politikus, kurie buvo labai praturtėję, apie nuteistus įmonių vadovus, kurie praturėjo išnaudodami darbininkus; rašoma ir apie prelatus, kurie praturėjo nesirūpindami sielų išganymu, o žiūrėdami tik savo naudos, - sakė popiežius Pranciškus. Korumpuoti, sugedę politikai, sugedę verslininkai, sugedę kunigai. Visur tokių yra. Turime atvirai pasakyti: korupcija, sugedimas tai dažniausia nuodėmė, kuriai neatsispiria žmonės, kitų žmonių atžvilgiu turintys politinę, ekonominę ar bažnytinę galią. Visus mus gundo valdžia. Ši nuodėmė arčiausiai mūsų. Nes kai žmogus turi valdžią, jis mano esąs galingas, beveik kaip Dievas. Dėl to Jėzus sakė: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią“. Sugedimas tai kasdieninė pagunda.

Aš suprantu, - sakė Pranciškus, - kad politikas, verslininkas ar prelatas gali suklupti, bet jis tuoj pat privalo gailėtis. Tačiau norėčiau užduot kitą klausimą: kas sumoka už korupciją? Pirmas į galvą ateinantis atsakymas: „sumoka tas, kas duoda kyšį“. Bet gi, ne, jis yra tik tarpininkas. Už korupciją sumoka vargšas! Už karaliaus sugedimą, apie kurį šiandien girdėjome skaitinyje, sumokėjo Nabotas, vargšas žmogus, ištikimas tradicijai, ištikimas vertybėms, ištikimas palikimui, kurį paveldėjo iš tėvo. O jei kalbame apie sugedusius politikus ir sugedusius ekonomikos darbuotojus, kas sumoka už jų korupciją? Sumoka ligoninės, kurioms trūksta vaistų; sumoka negydomi ligoniai; vaikai, negaunantys išsilavinimo. Jie yra mūsų laikų Nabotai, sumokantys už didžiūnų sugedimą. O kas sumoka už prelatų sugedimą? Sumoka vaikai, nemokantys persižegnoti, negavę katechezės, kuriais nebuvo rūpinamasi; sumoka ligoniai, kurių niekas nelanko; sumoka kaliniai, kurie nesulaukia dvasinės globos. Sumoka vargšai. Už sugedimą sumoka vargšai, stokojantys materialinių ir dvasinių dalykų.

Šiandien, aukodami Mišias, meldžiamės, už žmones, kurie sumoka už kitų sugedimą, - kalbėjo Pranciškus. Jie yra korupcijos aukos, sugedimo aukos politikoje, ekonomikoje, Bažnyčioje. Melskimės už juos. Viešpats tebūnie jiems artimas. Jis tikrai yra jiems artimas, kaip buvo artimas akmenimis užmuštam Nabotui, taip pat ir Steponui mirties akimirką. Viešpats tebūna jiems artimas, teduoda jiems jėgų tęsti liudijimą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.