2014-06-16 13:23:14

Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Meilė turi būti pagrindinis krikščionių bruožas (+video)


Sekmadienio vidudienį, įprastinėje trumpoje katechezėje prieš Viešpaties Angelo maldą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie šią dieną minėtą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę. „Šiandien adoruojame ir kontempliuojame Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios dieviškąjį gyvenimą, tobulą bendrystę ir meilę, viso pasaulio ir kiekvieno kūrinio pradžią ir tikslą, Dievą!“ Popiežius sakė, kad „Švenčiausiojoje Trejybėje mes taip pat atpažįstame modelį, pagal kurį gyvena Bažnyčia. Joje mes esame pašaukti vieni kitus mylėti kaip Jėzus mus myli. Meilė yra konkretus ženklas, liudijantis tikėjimą į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Meilė yra svarbiausias krikščionio bruožas. Jėzus pasakė: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13,35). Mintis apie krikščionis, kurie vieni kitų nekenčia, pati sau prieštarauja. Tai prieštaravimas. Šito visada siekia velnias: kad vieni kitų nekęstume. Jis sėja neapykantos rauges; jis nežino kas yra meilė, nes meilė yra iš Dievo“.

„Visi esame pašaukti liudyti ir skelbti žinią, kad Dievas yra meilė, kad Dievas nėra tolimas, kad Jam nesvetimas žmogaus likimas, - kalbėjo Popiežius sekmadienį. Dievas yra arti, jis keliauja kartu su mumis, dalijasi mūsų džiaugsmais ir skausmais, mūsų viltimis ir sunkumais. Jis taip mus myli, kad tapo Žmogumi, atėjo pasaulį ne teisti, bet gelbėti. Tokia yra Dievo meilė Jėzuje. Ją galbūt sunku suprasti, bet mes ją jaučiame kai prisartiname prie Jėzaus. Jis visada mums atleidžia, Jis visada mūsų laukia, Jis mus labai myli. Jėzaus meilė, kurią mes jaučiame yra Dievo meilė!“

„Šventoji Dvasia, prisikėlusio Jėzaus dovana, mums suteikia dieviškąją gyvybę ir mus įjungia į Trejybės dinamizmą, kuris yra meilė, bendrystė, tarnavimas, dalijimasis“. Pasak Popiežiaus, žmogus, kuris myli vien dėl meilės teikiamo džiaugsmo, yra Trejybės atspindys. Šeima, kurioje viešpatauja meilė, kurios nariai padeda vienas kitam ir kitiems žmonėms, yra Trejybės atspindys. Parapija, kurios nariai vienas kitą myli ir dalijasi dvasinėmis ir materialinėmis gėrybėmis, yra Trejybės atspindys. Tikra meilė yra neribota, tačiau ji sugeba savo apriboti, kad galėtų susitikti su kitu žmogumi, gerbia kito laisvę“.

„Kiekvieną sekmadienį mes dalyvaujame Mišiose, švenčiame Eucharistiją. Eucharistija yra tarsi „degantis krūmas“, kuriame nuolankiai gyvena ir iš kurio mums kalba Trejybė. Dėl to Bažnyčia iškart po Švenčiausiosios Trejybės šventės mini Kristaus Kūno ir Kraujo šventę“, - sakė popiežius ir pakvietė į Devintinių Mišias, kurios ketvirtadienio vakarą bus aukojamos prie Šv. Jono bazilikos Laterane ir į po jų vysiančią eucharistinę procesiją Romos gatvėmis. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.