2014-06-16 17:11:41

Pirmadienį Pranciškus susitiko su anglikonų primu: vienybė ir kova prieš socialinį blogį (+ video)


Birželio 16 dieną popiežius Pranciškus priėmė Kenterberio arkivyskupą Justiną Welby, su delegacija. Anglikonų Bažnyčios vadovas ir visų pasaulio anglikonų primas šiomis dienomis svečiavosi Romoje, apsilankė ir Romos anglikonų parapijoje, dalyvavo mišparuose Šv. Grigaliaus bažnyčioje.

Pranciškus ir arkivyskupas apsikeitė kalbomis, kuriose buvo akcentuotos dvi didelės temos: krikščionių vienybė ir bendradarbiavimas, kovojant su prekybos žmonėmis blogiu.

Atsimenant brangų dvasinį paveldą, kuris yra bendras mums abiems, meldžiu už tęstinumą darbo, kurį vykdo oficialių grupių nariai, tęsiantys mūsų ekumeninius pokalbius. Visada atsimenant Viešpaties troškimą, kad „visi būtų viena“, mes stipriai įsipareigojame šiam darbui. Aš žinau, kad yra svarbių temų, kurios mus skiria. Ir vis tik, pažvelgus atgalios, matome, kad Dievo malonė jau padėjo daug nuveikti, - kalbėjo arkivyskupas Welby, primindamas Vatikano II Susirinkimo dekretą apie ekumenizmą „Unitatis Redintegratio“ ir 2016 metais paminėsimą istorinį anglikonų primo Ramsey susitikimo su popiežiumi Pauliumi VI 50 metų jubiliejų.

Pranciškus savo kalboje priminė epizodą iš Evangelijos pagal Morkų, pasakojantį apie tai, kaip mokiniai kalbasi, kuris iš jų esąs didžiausias ir kaip Jėzaus žodžiai juos priverčia susigėsti. Taip ir mes jaučiamės sutrikę dėl atstumo tarp Viešpaties kvietimo ir mūsų vargano atsakymo, - sakė popiežius. Prieš Jo gailestingą žvilgsnį negalime apsimesti, kad tai nėra skandalas ir kliūtis išgelbėjimo Evangelijos skelbimui pasaulyje. Mūsų rega ne kartą yra aptemdyta istorinių pasidalijimų ir mūsų valia ne visada laisva nuo žmogiškos ambicijos.

Tiesa, anot popiežiaus, kad pilna vienybė yra tolimas tikslas, tačiau tai yra tikslas, link kurio turime orientuoti kiekvieną žingsnį ekumeniniame kelyje, kuriuo yra einama kartu.

Antroji pokalbių tema buvo kova prieš prekybą žmonėmis. Čia pravartu prisiminti, kad kovo mėnesį buvo pasirašytas ekumeninis katalikų ir anglikonų susitarimas, įsipareigojant kartu kovoti prieš prekybos žmonėmis blogį ir įsteigiant „Globalų laisvės tinklą“. Popiežius Pranciškus ir arkivyskupas Welby abu labai parėmė šią iniciatyvą, kuri yra vykdoma su vieno iš turtingiausio Australijos žmonių, taip pat aktyvaus krikščionio, Andrew Forrest, specialaus fondo pagalba.

„Globalus laisvės tinklas“ gali daug padaryti ardant tai, ką jūs dažnai teisingai įvardinote sunkiu nusikaltimu prieš žmoniją. Tai nusikaltimas, kurį turime įveikti, nedelsdami, nes tai žmogaus orumo, laisvės ir gyvenimo visumos klausimas. Tegu Dievas suteikia mums reikalingo ryžto ir reikalingo bendradarbiavimo, - sakė popiežiui anglikonų primas.

Kai pirmą kartą susitikome, kalbėjomės apie bendrus susirūpinimus ir skausmą dėl blogių, nuo kurių kenčia žmonija, - savo ruožtu jam antrino Šventasis Tėvas. – Ypač išsakėme tą patį pasibaisėjimą dėl prekybos žmonėmis rykštės ir įvairių pavergimo formų.

Popiežius paminėjo, kad jau yra daugybė iniciatyvų, ypač vykdomų katalikiškų moterų vienuolinių kongregacijų, kurios atsiliepia į prekybos žmonėmis blogį. Pranciškus užbaigė savo kalbą, sakydamas, kad malda, kova už taiką ir kova prieš skurdą yra tie keliai, kuriais katalikai ir anglikonai turi eiti kartu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.