2014-06-16 16:45:38

Franciszek na porannej Mszy: za korupcję bogatych płacą ubodzy


O grzechu korupcji mówił Papież Franciszek w homilii podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązał do czytania z Drugiej Księgi Kronik opowiadającego historię Nabota, właściciela winnicy w Jizreel. Król Achab chciał wejść w jej posiadanie i odkupić ją. Nabot jednak nie miał zamiaru oddawać swojej ojcowizny. Władca więc, wraz ze swoją żoną Izebel, sformułował przeciw niemu nieprawdziwe oskarżenie. Na podstawie zeznań fałszywych świadków właściciel został skazany i ukamienowany. Wtedy król, jak gdyby nic się nie stało, przejął winnicę. „Ta historia powtarza się ustawicznie wśród tych, którzy dzierżą władzę materialną, polityczną albo duchową” – powiedział Franciszek.

„W gazetach czytamy wiele razy: ach, stanął przed sądem polityk, który się w sposób magiczny wzbogacił. Znalazł się przed sądem, został postawiony przed sądem szef firmy, który się wzbogacił magicznie, to znaczy przez wykorzystywanie swoich pracowników. Mówi się wiele o księdzu, który się zbytnio wzbogacił i zaniedbał swoje obowiązki duszpasterskie, bo troszczył się o własne sprawy. Są więc zatem skorumpowani politycy, skorumpowani biznesmeni i skorumpowani duchowni. Są wszędzie. I musimy powiedzieć prawdę: korupcja jest właśnie grzechem w zasięgu ręki, który grozi osobie mającej władzę nad innymi: czy to ekonomiczną, czy polityczną, czy kościelną. Wszyscy stoimy wobec pokusy korupcji. To jest grzech na wyciągnięcie ręki. Bo gdy ktoś ma władzę, to czuje się silny, czuje się niemal Bogiem” – powiedział Franciszek.

Papież zauważa, że korupcja jest częścią długiej drogi zabezpieczania się człowieka. Może go prowadzić do dobrobytu, pieniędzy, władzy, próżności, pychy, a nawet zabójstwa. Jednak kto ostatecznie za działania korupcyjne płaci? – pyta Ojciec Święty. Odpowiedź jest jedna: ubodzy.

„Jeśli mówimy o skorumpowanych politykach i skorumpowanych biznesmenach, kto za to płaci? Płacą szpitale, które nie mają leków, pacjenci, którzy nie mają opieki, dzieci pozbawione edukacji. Są współczesnymi Nabotami, którzy płacą za korupcję wielkich. A kto płaci za korupcję księży? Płacą dzieci, które nie potrafią uczynić znaku krzyża, które nie znają katechizmu, które nie są leczone. Płacą chorzy, którzy nie są odwiedzani, więźniowie, którzy nie mają opieki duchowej. Płacą biedni. Korupcja jest spłacana przez biednych: ubogich materialnie, ubogich duchowo” – powiedział Papież.

„Jedynym sposobem uchronienia się przed korupcją, jedynym sposobem, aby przezwyciężyć pokusę grzechu korupcji, jest służba” – powiedział Franciszek. Skoro źródłem korupcji jest pycha, arogancja i upokorzenie, tylko „pokorna miłość może pomóc innym”.

„Dziś ofiarujemy Mszę za tych – tak wielu, wielu... – którzy płacą za korupcję, płacą za życie tych, którzy jej ulegają. To męczennicy korupcji politycznej, korupcji gospodarczej i korupcji kościelnej. Módlmy się za nich. Niech Pan się do nich przybliży. Na pewno był bardzo blisko Nabota w chwili jego ukamienowania, tak jak był blisko Szczepana. Niech Pan będzie blisko nich i da im siłę, by szli dalej w dawaniu przez siebie świadectwa, swego własnego świadectwa” – powiedział Papież.

lg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.