2014-06-16 16:45:16

Celem ekumenizmu jest przywrócenie pełnej jedności – przypomniał Papież, przyjmując prymasa Wspólnoty Anglikańskiej


Podział chrześcijan to skandal, którego musimy się wstydzić, bo jest przeszkodą w głoszeniu Ewangelii dla zbawienia świata. Mimo historycznych trudności trzeba dążyć do odzyskania pełnej komunii. Przypomniał o tym Papież, przyjmując w Watykanie duchowego zwierzchnika Wspólnoty Anglikańskiej, abp. Justina Welby’ego.

„Cel, jakim jest pełna jedność, wydawać się może odległy. Pozostaje jednak zawsze metą, ku której musimy kierować każdy krok na drodze ekumenicznej, jaką wspólnie idziemy. Znajduję zachętę w roztropnym apelu z Dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie. Wzywa on, byśmy rozwijali nasze relacje i współpracę, nie stwarzając przeszkód na drogach Opatrzności ani nie tłumiąc przyszłych zachęt Ducha Świętego (por. Unitatis redintegratio, 24). Nasz postęp ku pełnej komunii nie będzie po prostu rezultatem naszych ludzkich działań, ale darem, którego udzieli nam w swej wolności Bóg” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na wspólne dziedzictwo łączące katolików i anglikanów. Otrzymaliśmy wiarę w Chrystusa od świadków. To z Rzymu, z klasztoru na wzgórzu Celius, papież św. Grzegorz Wielki wysłał na misje do Anglii mnicha św. Augustyna, przyszłego arcybiskupa Canterbury. Wczoraj obecny arcybiskup Canterbury Justin Welby przewodniczył w kościele św. Grzegorza na tym rzymskim wzgórzu nieszporom.

Papież wskazał na znaczenie, jakie ma dla ekumenizmu dialog i współpraca. Przypomniał, że dokładnie przed rokiem na swym pierwszym spotkaniu z abp. Welbym rozmawiali o problemach dręczących ludzkość, a zwłaszcza o pladze handlu żywym towarem. Dało to początek ich wspólnej inicjatywie Global Freedom Network, mającej na celu walkę z różnymi formami współczesnego niewolnictwa.

„Dziękuję księdzu arcybiskupowi za zaangażowanie, z jakim przeciwstawia się tej niedopuszczalnej zbrodni przeciw ludzkiej godności. Na tym rozległym polu działania, które jest bardzo pilne, podjęto znaczące akcje we współpracy czy to ekumenicznej, czy z władzami świeckimi i organizacjami międzynarodowymi. Liczne są inicjatywy charytatywne powstałe w naszych wspólnotach, a prowadzone hojnie i odważnie w różnych częściach świata. Myślę zwłaszcza o sieci akcji przeciwko handlowi kobietami, utworzonej przez liczne żeńskie zgromadzenia zakonne. Angażujemy się w wytrwałą walkę z nowymi formami niewolnictwa, ufając, że będziemy mogli wnieść wkład w ulżenie ofiarom i w przeciwdziałanie temu tragicznemu handlowi. Dziękuję Bogu, że jako swoich uczniów posłanych, by leczyć zraniony świat, uzdolnił nas do wspólnej walki z tą groźną plagą, prowadzonej wytrwale i stanowczo” – powiedział Papież.

Franciszek przemawiał po włosku, ale na zakończenie powiedział do abp. Welby’ego po angielsku, by nie zapominał o trzech „P”: „Payer, peace and poverty. We must walk together” – „Modlitwa, pokój i ubóstwo. Musimy iść razem”. Ostatnie zdanie prymas Wspólnoty Anglikańskiej powtórzył za Papieżem, po czym obaj udali się razem do watykańskiej kaplicy Urbana VIII na modlitwę.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.