2014-06-13 16:26:06

Kardinolas Nichols apie seksualinės prievartos kare blogį ir gėdą


Penktadienį Londone baigėsi didelė tarptautinė konferencija, surengta su britų vyriausybės iniciatyva, apie seksualinę prievartą kariniuose konfliktuose. Birželio 10-ąją prasidėjusioje konferencijoje kalbėjo seksualinės prievartos aukos, srityje dirbančių valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, politikai, ekspertai, o taip pat ir religijų atstovai, iš viso apie 900 dalyvių.

Konferencijoje siekta atkreipti dėmesį į seksualinę prievartą kare, paskatinti valstybes didinti atsakomybę už ją, imtis prevencijos priemonių, įtraukti šį klausimą į karių formaciją, nepalikti aukų vienų.

Tarp kalbėjusių buvo ir kardinolas Vincent Nichols, Vestminsterio arkivyskupas, kuris aiškiais žodžiais įvardijo ir pasmerkė seksualinės prievartos blogį, kuris kare panaudojamas kaip sąmoninga ir sistematiška prievarta bei griovimas. Ši prievarta daro neapsakomą žalą aukoms. Yra gėdinga, kad kai kuriose vietose kareiviai vis dar mano, kad tai jų pareiga, kurią turi vykdyti. Šis blogis didinamas nuostatos, dėl kurios dažnai yra pasmerkiama auka, o ne agresorius, tokiu būdu apverčiant aukštyn kojomis dalykus.

Kardinolas Nichols priminė kelis akcentus, komentuodamas iš moralinės ir religinės perspektyvos. Pirmiausia tai, kad moraliniai principai ir vertinimai yra visada galiojantys, taip pat ir karo kontekste. Joks karas, teisėtas ar ne, neatleidžia kovotojų nuo pareigos gerbti pamatinius moralinius principus. Istorijoje daug pavyzdžių, kai karo nusikaltėliai buvo persekiojami. Taip pat daug pavydžių, kai nebuvo. Iš moralės ir socialinio teisingumo perspektyvos persekiojimas už karo nusikaltimus yra visiškai pateisinamas ir remiamas, nes, būtent, karas neatleidžia nuo teisingumo. Nusikaltimas ir kare yra nusikaltimas, o seksualinė prievarta yra nusikaltimas.

Kitas katalikų moralinės minties akcentas yra tai, kad žmogaus seksualumas paliečia giliausią asmens tapatybę. Per savo lytiškumą žmogus susijungia su kitu asmeniu, kūnu ir dvasia. Tai visada turi vykti laisvai, laisvu pasirinkimu. Prievarta lytiniuose santykiuose nužmogina asmenį, trypia jo orumą. Seksualinė prievarta visada yra ir asmens laisvės pažeidimas, su kuriuo negalima taikstytis.

Kalbant apie seksualinę prievartą yra teisingai apie ją kalbama žmogaus teisių rėmuose. Ir čia svarbu pabrėžti žmogaus teisių pamatą: jos nėra išvedamos iš teisinės sistemos, valstybės santvarkos ar politinio autoriteto. Jų pagrindas yra pats žmogus, jo prigimtis, kurios orumas tikinčiojo akimis yra suteiktas paties Kūrėjo. Šioje perspektyvoje dar kartą aiškėja koks didelis žmogaus orumo pažeidimas yra seksualinė prievarta.

Kardinolas Nichols taip pat priminė, jog daug krikščionių padeda prievartos aukoms. Aš didžiuojuosi, sakė jis, galėdamas paminėti reikšmingą darbą, kuri daro daugybė religiškai įkvėptų žmonių kovoje prieš seksualinę prievartą kare ir jos nelemtas pasekmėmis. Ypač sveikinu seserų vienuolių darbą, daugelyje šalių, besitęsiantį dešimtmečiais, neprašant atlyginimo ar pagyrų. Joms tai yra dalis įsipareigojimo dėl teisingumo pasaulyje. Ir mes visi dėlto esame turtingesni, kaip ir dėl pastangų daugybės kitų. Jų darbas gimdo tokią gerovę, be kurio pasaulis negali gyventi. Jie yra, mano akimis, pasaulio turtingųjų sąrašo viršuje! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.