2014-06-12 16:50:01

Popiežius paskelbs šešis šventuosius


Kristaus Visatos valdovo liturginės iškilmės dieną, lapkričio 23-ąją, popiežius paskelbs šešis naujus šventuosius. Būsimos kanonizacijos data buvo paskelbta ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus vadovautoje konsistorijoje.

Šventasis Tėvas nurodė minėtąją dieną į Šventųjų Sąrašą įrašyti palaimintuosius italus: vyskupą Giovanni Antonio Farina (1803 – 1888), kun. Ludovico da Casoria (1814 – 1885), oblatą Nicola da Longobardi (1650 – 1709) ir pranciškonų tretininką Amato Ronconi (1225 – 1292) ir du karmelitus iš Indijos t. Kuriakose Elias Chavara (1805 – 1871) ir s. Eufrasia Eluvathingal (1877 – 1952).

Tarp būsimų šventųjų trys yra vienuolinių kongregacijų steigėjai: Vičenzos vyskupas Farina - Daratiečių mokytojų Švč. Širdžių dukterų kongregacijos, karmelitas t. Chavara - Nekaltai Pradėtosios mergelių karmeličių kongregacijos, pranciškonas t. da Casoria – pranciškonių seserų, vadinamųjų elžbietiečių.

Konsistorijoje dalyvavo Romoje reziduojantys ir iš kitur atvykę kardinolai.

Konsistorijoje be šventųjų skelbimo dekretų buvo patvirtintas kai kurių Kardinolų kolegijos diakonų perėjimas į Kolegijos presbiterius. Presbiteriais tapo šeši kardinolai Tauran, Herranz, Barragan, Nicora, Cottier ir Marchisano. Buvusiam Protodiakonui Tauran tapus kardinolu presbiteriu, Protodiakono vardas ir pareigybės atiteko vyriausiam iš Kolegijos diakonų, kardinolui Renato Raffaele Martino, Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkui emeritui. Protodiakonas Konklavos dalyvių vardu paskelbia Bažnyčiai apie įvykusius rinkimus ir praneša naujo popiežiaus vardą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.