2014-06-11 16:21:53

Moskwa: sympozjum poświęcone św. Tomaszowi z Akwinu


Sympozjum o św. Tomaszu z Akwinu odbyło się wczoraj w moskiewskim Ośrodku Kultury „Pokrowskije Worota”. Uczestnicy spotkania, zorganizowanego z okazji 740. rocznicy śmierci wielkiego dominikanina, dyskutowali o jego wkładzie w rozwój nauk społecznych w Europie.

Bardzo ciekawą analizę obecności myśli filozoficznej św. Tomasza w Związku Sowieckim i postsowieckiej Rosji zaprezentował sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ks. Igor Kowalewski. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład dziekana Wydziału Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu, profesora Alejandro Crosthweita OP, na temat „Politycznych, społecznych i ekonomicznych koncepcji Akwinaty”.

Prof. Michaił Gelwanowski z Instytutu Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk przedstawił chrześcijańskie spojrzenie w tendencjach rozwoju ekonomicznego we współczesnym świecie. Końcowym akordem wykładów sympozjum było rozważanie prof. Stefano Zamagniego z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Bolonii, inspirujące do zachowania pamięci o dziedzictwie ideowym dawnych myślicieli chrześcijańskich.

Sympozjum zorganizowały: włoski Instytut Kultury w Moskwie, Instytut Badań Politycznych Ekonomicznych i Społecznych z Rzymu, Rosyjski Ośrodek Badań Poziomu Życia, Rada Naukowa ds. Badań Religijno-Społecznych RAN oraz gospodarz spotkania, Ośrodek Kultury „Pokrowskije Worota”.

W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.